Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DOFINANSOWANIE DO USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Gmina Paczków w miesiącu kwietniu bieżącego roku, złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na przedsięwzięcie zgodne z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest na terenie województwa opolskiego w roku 2018.

W ramach ogłoszonego przez Gminę naboru wpłynęło  6 wniosków spełniających wymagania określone przez WFOŚiGW w Opolu.

Łączna waga odebranych i poddanych unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest wyniosła 13,40 Mg. Całkowity koszt przedsięwzięcia polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwienia odpadów wyniósł 6184,08 zł.

Dofinansowanie otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wyniosło 5 256,47 zł (85 % kosztów całkowitych zadania). Pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy Paczków oraz wkładu własnego mieszkańców.

Znalezione obrazy dla zapytania dofinansowanie z WFOŚIGW Opole

Wersja XML