Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KRWIODAWCY NIE ZAWODZĄ

W dniu 20.09.2018 roku po raz kolejny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy „Famad”, zorganizował w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Paczkowie akcję poboru krwi.

Po raz kolejny mieszkańcy Paczkowa wykazali się zaangażowaniem i wrażliwością na potrzeby bliźniego. Personel medyczny RCKiK w Opolu pozyskał od dawców 5,400 ml życiodajnego płynu. Wszystkim i każdemu z osobna serdecznie dziękujemy.

 

 

 

Wersja XML