Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Narodowe czytanie w Dziewiętlicach

Dziewiętlice czytały „Przedwiośnie” S. Żeromskiego. Sołectwo podobnie jak rok temu wpisało się w akcję Narodowego czytania. Zaproszenie do wspólnej lektury przyjęli: Burmistrz Artur Rolka, Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Barabasz, radny Piotr Biernat, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Paczkowie Halina Kruszewska, Sołtys sołectwa Dziewiętlice Agnieszka Mazur, Mieszkańcy sołectwa: Wanda Kozak, Elżbieta Cebula, Bogdan Zuziak, Justyna Ruchała, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dziewiętlicach Małgorzata Stano, opiekun świetlicy Natalia Hajduk,  Jolanta Kalisz (nauczyciel  ZS w Paczkowie), przedstawiciele Rady Seniorów: Ryszard Czykiel i Eugeniusz Białek, członkowie Młodzieżowej Rady: Aleksandra Czajkowska i Filip Krzysteczko (ZS). Dzieci: Justyna Ruchała, Krzysztof Rakint, Julia Wąchała, Nikola Olejnik, Lena Kozak, Patrycja Cebula. Dziewiętlice przywitały wszystkich Polonezem w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dziewiętlicach pod kierownictwem Józefy Stenki. W przygotowanie wydarzenia włączył się czynnie Zespół „Dziewiętliczanki”, który przypomniał wszystkim piękne pieśni patriotyczne. Jolanta Kalisz nauczyciel (ZS) podczas tego całego czytelniczego święta objaśniała rzeczywistość w jakiej przyszło żyć Polakom pod zaborami. Stefan Żeromski to pisarz, który mocno angażował się w problemy społeczne, co widać w jego utworach. Autor Przedwiośnia konfrontuje mit wolnej Polski, jaki ukształtował się w czasach niewoli, z rzeczywistością Polski zniszczonej zaborami i wojnami. Ukazuje prawdziwych patriotów, ale również zwykłych ludzi. Przedstawione są czasy naznaczone wielką dumą narodową. Akcja Narodowego Czytania i wybrane lektury w roku 100-lecia odzyskania niepodległości pozwalają poznać sytuację Państwa Polskiego w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości. Wspólne czytanie Przedwiośnia na pewno pomogło przybliżyć się do doświadczeń naszego Narodu w tamtych czasach. Wydarzeniu towarzyszyła scenografia nawiązująca do barw narodowych i prezentacja dotycząca życia i twórczości Stefana Żeromskiego, a na zakończenie uczestnicy wzięli udział w przygotowanym przez Bibliotekę Publiczną w Paczkowie quizie dotyczącym S. Żeromskiego i powieści "Przedwiośnie", oraz wysłuchali twórczości Eugeniusza Białka.

 

 

 

Wersja XML