Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawiedliwy podział stawek w podatku od środków transportowych

W związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, został naniesiony na samorząd terytorialny obowiązek wprowadzenia nowego podziału stawek podatków od środków transportu naliczanych od autobusów.

W nowym brzmieniu stawka od autobusów naliczana jest w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy w podziale na liczbę miejsc mniejszą niż 22 miejsca i równą lub większą niż 22 miejsca.  Przedsiębiorcy odczują nieznaczący spadek lub wzrost zobowiązań z tego tytułu.

Jednocześnie doprecyzowano stawki dla pozostałych środków transportu, minimalizując różnicę w obciążeniach podatkowych w zależności od posiadanej masy pojazdu.

Łącznie w uchwałach obniżono stawki dla 11 grup pojazdów, podwyższono dla 18 grup, a bez zmiany pozostawiono stawki dla 38 grup.  Zmiany stawek podatku od środków transportowych spowodują rocznie wzrost dochodu dla Gminy Paczków o 1665 zł. 

Wersja XML