Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie na własność nieruchomości gruntowych

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił II przetarg ustny nieograniczony na zbycie na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Paczków położonych w Paczkowie oznaczonych jako działka nr 461/4 o pow. 0,1092 ha położona w Paczkowie przy ul. rtm. Witolda Pileckiego oraz działka nr 461/6 o pow. 0,1245 ha położona przy ul. gen. A.F."Nila".

Treść poniżej:

Ogłoszenie_II_przetargu-1.jpeg

Ogłoszenie_II_przetargu-2.jpeg

Ogłoszenie_II_przetargu-3.jpeg

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

 

 

Wersja XML