Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Narodowe czytanie w PSP nr 3

W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Paczkowie w Paczkowie zakończył się cykl spotkań w ramach Narodowego Czytania „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Do wspólnego czytania z podziałem na role włączyli się: Burmistrz Artur Rolka, Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Barabasz, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Paczkowie Urszula Marszałek, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Paczkowie Halina Kruszewska, nauczyciele: Grzegorz Wojtaszewski (Z-ca Dyrektora SP Nr 3 w Paczkowie), Beata Korytkowska (SP Nr 3 i radna Rady Miejskiej), Jolanta Kalisz (ZS w Paczkowie), Bożena Burzyńska (SP nr 3 i ZS), przedstawiciele Rady Seniorów: Ryszard Czykiel i Eugeniusz Białek, członkowie Młodzieżowej Rady: Aleksandra Czajkowska, Aneta Lis (ZS), uczniowie: Karol Gąsiorek, Kinga Jarco, Żaneta Roman, Mikołaj Sierszeń, Wojciech Kuśmierek, Szymon Sukiennik, Lilianna Nocoń. Wspólne czytanie poprzedzone zostało odśpiewaniem Hymnu państwowego, następnie wystąpiła uczennica SP Nr 3 Alicja Czajkowska, która zaśpiewała „Gołębi song”, natomiast uczniowie Szkoły odtańczyli taniec patriotyczny z flagami. Perfekcyjnie przygotowana przez Agatę Procherę scenografia nawiązująca klimatem do epoki Stefana Żeromskiego pozwoliła czytającym wczuć się w odczytywane role. Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja dotycząca życia i twórczości Stefana Żeromskiego, przygotowana przez Bibliotekę Publiczną w Paczkowie Dyrektor Biblioteki przeprowadziła też quiz dotyczącym S. Żeromskiego oraz powieści "Przedwiośnie". Na zakończenie odśpiewano pieśń patriotyczną Rotę, a następnie wszyscy uczestnicy dali porwać się chwili i zaśpiewali popularne utwory patriotyczne; „Hej Ułani”, „Piechota”, „Białe Róże”. Burmistrz Artur Rolka podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację przedsięwzięcia odbywającego się pod patronatem Prezydenta RP. Zauważył, że po raz drugi Gmina Paczków włączyła się w akcję „Narodowego Czytania”, która odbywa się w bardzo ważnym momencie, w roku obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Ojczyzna to my wszyscy. Pamiętamy i dziękujemy tym, dzięki, którym dzisiaj możemy żyć w pokoju, w niepodległej Polsce. Dziękujemy tym, którzy walczyli i ginęli za tą wielką sprawę. Szanujemy ten dar i pielęgnujemy go, gdyż jest bardzo cenny.

 

 

Wersja XML