Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia i dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy:

Zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

1. Lokal mieszkalny nr 9, Paczków ul. Rynek 27-28

2. Lokal mieszkalny nr 2, Paczków ul. Wrocławska 5 

Dzierżawa na okres do 3 lat:

1. Nieruchomości gruntowe  położone na terenie Gminy Paczków oznaczone numerem : 785/3, 549/20, 384, 971  

 

Wersja XML