Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs plastyczny – Zabytki Paczkowa

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił konkurs plastyczny pod tytułem „Zabytki Paczkowa” skierowany do dzieci szkół podstawowych.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania zabytkami Paczkowa wśród dzieci i młodzieży, popularyzację wiedzy i świadomości o zabytkach miasta, motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych jak i zaangażowania nauczycieli, dzieci i młodzieży w propagowanie oraz poznawanie zabytków Paczkowa.

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat, a udział w nim jest bezpłatny i dobrowolny. Uczestnikiem jest każdy kto złoży w formie pisemnej (w zamkniętej kopercie):

a) pracę konkursową,

b) wypełniony formularz zgłoszeniowym - załącznik nr 1 do Regulaminu,

c) wypełnione oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego – załącznik nr 2 do Regulaminu

podając na kopercie imię i nazwisko oraz dopisek: „Konkurs plastyczny”

REGULAMIN KONKURSU DOSTĘPNY DO POBRANIA W LINKU PONIŻEJ:
PDFregulamin konkursu plastycznego Zabytki Paczkowa.pdf

Formularz Konkursu:

PDFFormularz.pdf

Oświadczenie Rodzica:

PDFOŚWIADCZENIE RODZICA.pdf


Komisja nagrodzi 12 zwycięzców prac poniżej przedstawionych zabytków miasta: Ratusz Miejski, Dom Kata, Wieża Kłodzka, Wieża Ząbkowicka, Wieża Wrocławska, Brama Nyska, Kościół pw. Św. Jana Ewangelisty, Kościół pw. MBNP, Muzeum Gazownictwa, Mury Obronne, Kamienice w Rynku, Stary Cmentarz (kaplica). Nagrodami będzie publikacja 12 prac plastycznych w kalendarzu na 2019 rok wydawanym przez Gminę Paczków, nagrody rzeczowe, dyplom i 3 egzemplarze kalendarza. Wyniki zostaną ogłoszone 16 listopada br. na www.paczkow.pl. Zachęcamy do udziału!
Brak opisu obrazka

Wersja XML