Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisano porozumienie z WSSE

Gmina Paczków podpisała 4 października br. porozumienie o współpracy z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "INVEST-PARK" z siedzibą w Wałbrzychu, zarządzającą terenami inwestycyjnymi m.in. na terenie województwa opolskiego.

W związku z powyższym tereny przeznaczone pod inwestycje, zlokalizowane na terenie naszej gminy pojawią się w najbliższym czasie w bazie teleinformatycznej terenów inwestycyjnych prowadzonej przez „INVEST-PARK”. Nasz samorząd podjął uchwałę o zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Paczków, w których ujęto ponad 40 ha terenów inwestycyjnych.

Tym samym strony będą wzajemnie wspierać się w zakresie wspomagania nowych inwestycji oraz informować się o przedsiębiorcach choćby potencjalnie rozważających lokalizację nowej inwestycji na terenie gminy.

Wersja XML