Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi gminnej w Kamienicy

Firma EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z Kobierzyc zakończyła prace przy przebudowie drogi gminnej w Kamienicy do granicy Państwa - dz. nr 1436 o łącznej powierzchni 5305 m2.

 

Roboty budowlane polegały na frezowaniu na zimno uszkodzonej warstwy nawierzchni, składowaniu części urobku, powstałego podczas frezowania, na miejscu w celu wykorzystania do wzmocnienia poboczy, wywozie nadmiaru frezowiny z miejsca budowy, układaniu warstw bitumicznych na gorąco układarką z integrowanym modułem spryskującym z zachowaniem właściwego spadku podłużnego i poprzecznego, zagęszczeniu wbudowanej nawierzchni, wykonaniu wzmocnienia poboczy gruntowych warstwą z destruktu bitumicznego oraz mieszanki kruszywa kamiennego.

 

 Wartość zadania wyniosła łącznie 458.527,15 zł brutto.

 

 

Wersja XML