Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Paczków dot. zadania pn. Wieczór muzyczny pt. Każdy ma jakieś miejsce na ziemi - Polska"

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Paczków o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. Wieczór muzyczny pt. Każdy ma jakieś miejsce na ziemi - Polska", poniżej treść:

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka 

Wersja XML