Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Paczkowski Rynek zaczyna świecić na nowo!

W ostatnich dniach - szczególnie wieczorami – mogliśmy zauważyć nowo zamontowane 10 z planowanych 26 latarni ulicznych w naszym Rynku.

10. listopada 2018 roku w remontowanej części rynku zamontowane zostało nowe oświetlenie. Jak podkreśla sam Burmistrz  jest jaśniejsze i bardziej ekonomiczne od poprzedniego. Pozostaje tylko czekać na efekt końcowy, który zaplanowany jest na lipiec 2019 roku.

Zadanie przebudowy płyty rynku realizowane jest w ramach projektu „Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia” dofinansowanego w ramach programu Interreg V-A Republika  Czeska – Polska, z osi priorytetowej
nr 2. „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia”.

Po roku prac przebudowy płyty rynku mamy zakończoną ponad połowę przedsięwzięcia, szczególnie biorąc pod uwagę szereg infrastruktur tj. energia elektryczna, woda, gaz, kanalizacja deszczowa i sanitarna, które wymagały gruntownej renowacji. W międzyczasie coraz bardziej postępuje budowa fontanny nawiązującej do klasycznego wyglądu płyty rynku sprzed lat, która idealnie wkomponuje się w zabudowę paczkowskiej starówki.

W obliczu prowadzonych prac przepraszamy za utrudnienia.

Brak opisu obrazka

 

 

Wersja XML