Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs plastyczny „Zabytki Paczkowa” rozstrzygnięty!

Znamy już wyniki konkursu plastycznego „Zabytki Paczkowa” skierowanego do uczniów szkół podstawowych.

Konkurs miał na celu zainteresowanie zabytkami Paczkowa dzieci i młodzież, popularyzację wiedzy o historii miasta, motywowanie uczniów do rozwijania pasji artystycznych.

Spośród 128 prac Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Paczków Artura Rolkę wyłoniła 12 laureatów. Najlepsze prace wykonali:

Aleksandra Szymańska, lat 7

Wiktoria Trytko, lat 10

Wiktoria Bielak, lat 7

Błażej Kargol, lat 11

Julia Hławniak, lat 13

Jakub Drobny, lat 11

Aleksandra Szczepańska, lat 8

Amelia Tomczyk, lat 14
Szymon Pasoń, lat 9
Dawid Greniuk, lat 6
Sebastian Greniuk, lat 9

Daria Poręba, lat 8

Konkurs cieszył się zainteresowaniem dzieci, a prace napływały do nas aż do ostatnich chwil. Warto podkreślić, że udział wzięli reprezentanci wszystkich szkół podstawowych w naszej gminie oraz Studia Artystycznego działającego w Domu Plastyka. Jury zwróciło uwagę na estetykę, pomysłowość, samodzielność wykonania, a w szczególności na zrozumienie tematyki i jego interpretację.12 wyróżnionych dzieł zostanie opublikowanych w kalendarzu na 2019 rok wydawanym przez Gminę Paczków, ponadto przygotowano nagrody rzeczowe, dyplomy i po 3 egzemplarze kalendarza dla 12 zwycięzców.

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym, jednocześnie dziękujemy wszystkim biorącym udział za podjęcie wyzwania oraz próby swoich sił. Laureaci otrzymają nagrody podczas Sesji Rady Miejskiej w Paczkowie, która odbędzie się w miesiącu grudniu 2018 r.

 

 

Wersja XML