Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia!

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia:

- nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Gościcach – działka nr 403/2 o pow. 0,3903 ha – zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od  dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Wykaz z rozszerzoną informacją wywieszony został na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie oraz zamieszczony na stronie internetowej www.paczkow.bip.net.pl. 

 

Wersja XML