Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Paczkowie

W dniu 22 listopada  2018 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Paczkowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.                                                            

Porządek sesji:

1.  Otwarcie sesji.

2.  Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.

3.  Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

4.   Stwierdzenie kworum.

5.   Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.    Wybór Przewodniczącego Rady.

7.   Wybór Zastępców Przewodniczącego Rady.

8.   Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi Gminy i złożenie przez niego ślubowania.

9.  Zakończenie obrad I sesji Rady.

Transmisja z obrad sesji w Paczkowie dostępna będzie pod poniższym adresem https://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=opolskie&rada=rada_miejska_w_paczkowie&dokument=105

 

Wersja XML