Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skrzynki pocztowe na każdej posesji!

Region Sieci Poczty Polskiej z oddziałem w Opolu informuje o obowiązku posiadania skrzynki pocztowej przy każdej posesji.

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 listopada 2012r.  Prawo Pocztowe, „właściciele lub współwłaściciele nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek mieszkalny, lub budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość zobowiązani są umieścić odstawczą skrzynkę pocztową spełniającą wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5”.

Oznacza to, że od 23 listopada 2012 roku mamy obowiązek posiadania skrzynki pocztowej do każdej z posesji lub mieszkania w budynku wielorodzinnym, a Poczta Polska wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców, oferując skrzynki pocztowe w okazyjnej cenie. Dodatkowo, posiadając taką skrzynkę nie musisz martwić się o to, że zamiast listu, zastaniesz w niej awizo. Wszystko dzięki temu, że uruchomiona została usługa „polecony do skrzynki. Usługa ta powiązana jest z otrzymywaniem bezpłatnych SMS-ów lub e-maili z informacją o doręczeniu przesyłki poleconej do skrzynki.

Poniżej treść informacji Poczty Polskiej na w/w temat: 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML