Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia:

Dzierżawa na okres do 3 lat:

1. Część nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie oznaczonej numerem działki 273 

Użyczenie na czas nieoznaczony:

2. Użyczenie budynku remizy strażackiej położonej w Ujeźdźcu 52 wraz z częścią działki 380 PDFWykaz użyczenie.pdf

 

Wersja XML