Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

III przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił III przetarg ustny nieograniczony na zbycie na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Paczków, położonych w Paczkowie, oznaczonych jako działki nr 461/9 o pow. 0,1026 ha (ul. gen. A.F."Nila"), 462/7
o pow. 0,1015 ha (ul. gen. S. Grota-Roweckiego), 462/8 o pow. 0,1243 ha (ul. gen. S. Grota-Roweckiego), 462/9 o pow. 0,1287 ha (ul. rtm. W. Pileckiego).

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie III przetargu1.png

Ogłoszenie III przetargu2.png

Ogłoszenie III przetargu3.png

Ogłoszenie III przetargu4.png

 

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM w Paczkowie. 

Wersja XML