Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

37. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Minęła kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego, jednego z najbardziej traumatycznych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Przygotowania do tej operacji trwały przez wiele miesięcy, jednak wyraźnie zintensyfikowały się po objęciu przez gen. Jaruzelskiego funkcji I Sekretarza KC PZPR.

Z tej okazji Pan Artur Rolka - Burmistrz Gminy Paczków wraz z Panem Piotrem Wachem - Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Opolskiego, Panią Iwoną Cymarą – Sekretarzem Urzędu, Panem Wiesławem Barabaszem - Przewodniczącym Rady Miejskiej w Paczkowie i przedstawicielami paczkowskiej rady złożyli kwiaty oraz zapalili znicze pod Pomnikiem Orła Białego przy ul. Armii Krajowej, upamiętniając 37. Rocznicę tego wydarzenia.

Oficjalnie stan wojenny wprowadzono z powodu pogarszającej się sytuacji gospodarczej w kraju oraz zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego wobec zbliżającej się zimy. Za najważniejszy argument uznano groźbę interwencji zbrojnej przez pozostałe państwa Układu Warszawskiego, jednak w dniu wprowadzenia stanu wojennego nie zanotowano żadnych ruchów wojsk radzieckich. Prawdziwym celem wojskowej akcji była likwidacja protestów społecznych oraz wstrzymanie procesów demokratyzacyjnych, zainicjowanych w sierpniu 1980 roku przez "Solidarność".

 

 

Wersja XML