Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy:

Zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Paczkowie przy u Kołłątaja 7 PDFL.mieszk. Kołłątaja 7p3 przetarg.pdf (114,18KB)

Zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy:

1. Lokal mieszkalny nr 5 położony w Paczkowie przy ul. Wojska Polskiego 20 PDFL.mieszk. W.Polskiego 20p.5.pdf (113,34KB)

Dzierżawa na okres do 3 lat:

1. Nieruchomości gruntowe położone w Paczkowie oznaczone numerem działki 266/4, 266/3 PDFWYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY nr 24.pdf (188,24KB)

Wersja XML