Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproś kominiarza! Zadbaj o bezpieczeństwo!

Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną pn. „ZAPROŚ KOMINIARZA”.

Okres jesienno – zimowy to czas zwiększonej ilości zaczadzeń i pożarów kominów. Sprawdź swój komin zapraszając kominiarza do swojego domu.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych. W roku 2017 odnotowano 15.235 od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 243 pożary od urządzeń na paliwa ciekłe i 547 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe.
Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem. W sezonie ogrzewczym 2017/2018 Państwowa Straż Pożarna odnotowała 4.343 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla w tym 2651 osób poszkodowanych i 71 ofiar śmiertelnych.

Instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza.

W związku z trwającym okresem grzewczym, w trosce  o bezpieczeństwo naszych najbliższych prosimy o dokonanie kontroli przewodów kominowych i spalinowych. Jest to nie tylko obowiązek prawny, ale główna zasada bezpieczeństwa zapobiegająca zaczadzeniom czy pożarom i będąca realizacją warunków ubezpieczeniowych domu.
Brak opisu obrazka

Wersja XML