Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podejmij decyzję! Segregujesz, czy nie?

Już od stycznia 2016 roku, wprowadzony zostanie nowy regulamin gospodarki odpadami, który jest wynikiem dotychczasowych obserwacji  zgłaszanych do Burmistrza Paczkowa przez mieszkańców i zarządców nieruchomości.

Przypominamy, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych od 1 stycznia 2016r. zobowiązani są do zawarcia umów na odbiór odpadów komunalnych z firmami wpisanymi do rejestru usług regulowanych prowadzonego przez Burmistrza Gminy Paczków. 

Wykaz podmiotów zarejestrowanych w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Paczków - pobierz tutaj. 

Do najważniejszych zmian należą:
* zróżnicowanie stawki - segregowane odpady pozostaną na tym samym poziomie 10zł, natomiast należność za niesegregowane wynosić będzie 18 zł od osoby,
* zapewnienie większej ilości pojemników na terenie miasta i gminy na odpady posegregowane: szkło białe, szkło kolorowe, plastik i papier,
* zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów zbieranych selektywnie oraz zmieszanych,
* stopniowe wprowadzanie systemu kodów kreskowych, opisujący rodzaj śmieci i ich właściciela,
* wprowadzenie umów na odbieranie odpadów opakowaniowych  typu karton  (wcześniej zajmowały miejsce w kontenerach na odpady zmieszane),
*nowy system segregacji odpadów będzie wychodził również naprzeciw oczekiwaniom właścicieli nieruchomości niezamieszkałych tj. sklepów, biur, lokali usługowych -  korzystny przelicznik śmieci.

Mieszkańcu! Jeżeli zdecydowałeś się na zmianę sposobu zbierania odpadów komunalnych z nieselektywnego na selektywny, musisz jako właściciel nieruchomości wypełnić i złożyć deklarację do 15 grudnia 2015 roku.

 

 

Wersja XML