Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Miejskiej w Paczkowie

W czwartek 20 grudnia odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, w której udział wzięło 14 radnych.
 

Oprócz porządku obrad podczas sesji odbyło się także wręczenie nagród i dyplomów dla najmłodszych artystów uczestniczących w konkursie plastycznym pt. „Zabytki Paczkowa”. Burmistrz Artur Rolka osobiście gratulował zwycięzcom, wręczając wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej – Wiesławem Barabaszem - zwycięski pakiet każdemu z nich. Wśród nagrodzonych prac znalazły się dzieła następujących osób przypisane do konkretnych miesięcy: Aleksandra Szymańska, lat 7 - styczeń, Wiktoria Trytko, lat 10 - luty, Wiktoria Bielak, lat 7 - marzec, Błażej Kargol, lat 11 - kwiecień, Julia Hławniak, lat 13 - maj, Jakub Drobny, lat 11 - czerwiec, Aleksandra Szczepańska, lat 8 - lipiec, Amelia Tomczyk, lat 14 - sierpień, Szymon Pasoń, lat 9 - wrzesień, Dawid Greniuk, lat 6 - październik, Sebastian Greniuk, lat 9 - listopad, Daria Poręba, lat 8 – grudzień.

Po wręczeniu upominków, głos zabrali specjalni goście w osobach Posła na Sejm RP – Rajmunda Millera oraz Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Opolskiego -  Piotra Wacha. W swoich słowach odnieśli się m. in. do owocnej współpracy z dotychczasowym Burmistrzem Gminy Paczków – Arturem Rolką, czy wysokiej aktywności gminy w pozyskiwaniu unijnych środków. Kończąc, goście złożyli najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim obecnym na sali oraz mieszkańcom naszej gminy. Następnie radni przeszli do wykonywania porządku obrad, który prowadził Przewodniczący Rady – Wiesław Barabasz.

Podczas sesji, Burmistrz tradycyjnie przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. Najważniejsze uchwały dotyczyły programu ochrony środowiska dla Gminy Paczków na lata 2018-2022 z perspektywą do 2026, utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie i nadania mu statutu czy ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Ogólnie podczas czwartkowej rady zatwierdzono 14 uchwał w 20 punktach porządku obrad.

Tego samego dnia czekała na Nas także uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy Pomnik Historii przekazanej naszej gminie w Teatrze Narodowym w Warszawie  przez Prezydenta RP – Andrzeja Dudę z okazji ustanowienia okrągłej setki Pomników Historii w Polsce w Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez nasz kraj. Jako setna, pomnikiem historii uznana została tak bardzo dobrze znana nam niedalekiej historii Polski Brama Stoczni Gdańskiej. Biało – Czerwoną wstęgę przecięli wspólnie Burmistrz, Przewodniczący Rady i Radni Gminy. Na koniec wszyscy obecni zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.

 Paczków od 2012 r. znajduje się w zaszczytnym gronie Pomników Historii. Tytuł nadawany jest obiektom zabytkowym o szczególnej wadze i randze. To zaszczytny status i jednocześnie jedna z form ich ochrony przewidziana krajowym prawem ochrony zabytków.

Każdą z sesji rady miejskiej w Paczkowie można śledzić  pod adresem internetowym: https://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=opolskie&rada=rada_miejska_w_paczkowie  - Od nowej kadencji jest to obowiązek ustawowy. 
 

 

Wersja XML