Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

 Budżet Obywatelski 2019 – zapraszamy do składania wniosków!

Burmistrz Gminy Paczków zachęca wszystkich mieszkańców Gminy Paczków do zgłaszania wniosków, które będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 r.

Do rozdysponowania jest kwota 100 tysięcy zł. (50 tys. obszar „Miasto Paczków” i 50 tys. obszar „Sołectwa”), a środki można przeznaczyć na budowę, modernizację lub remont elementu infrastruktury gminnej. Zgłaszane wnioski muszą być zgodne z prawem, mieścić się w granicach kompetencji gminy oraz poparte listą minimum 15 osób opowiadających się za wskazanym projektem.

Jak i gdzie złożyć opracowany projekt?
1.    Osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Paczkowie,
2.    Pocztą na adres: Urząd Miejski w Paczkowie, Rynek 1, 48-370 Paczków z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,
3.    W wersji elektronicznej na adres e-mail: budzet.obywatelski@paczkow.pl

Wszelkie informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Budżet Obywatelski 2019

 Zachęcamy również do kontaktu z pracownikami Urzędu Miejskiego w Paczkowie. Czekamy na Państwa propozycje, które można zgłaszać od 19 grudnia 2018 r. do 14 stycznia 2019 r.  Wszystkie wnioski zostaną szczegółowo przeanalizowane, które inicjatywy okażą się najważniejsze, o tym zadecyduje głosowanie.         

 

BUDŻET OBYWATELSKI 2019

19 XII 2018 R.– 14 I 2019 R.

Zgłaszanie wniosków

15 I 2019 R. – 15 II 2019 R.

Weryfikacja zgłoszonych wniosków

25 II 2019 R.

Ogłoszenie listy wniosków

25 II – 18 III 2019 R.

Działania informacyjne

i głosowanie

 8 IV 2019 R.

Ogłoszenie wyników głosowania

 

 

 

 

 

Wersja XML