Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Styczniowy pobór krwi

W dniu 09.01.2019 roku  po raz kolejny mieszkańcy Paczkowa  wykazali się zaangażowaniem i wrażliwością na potrzeby bliźniego. 

Niesprzyjająca pogoda nie przeszkodziła w wzięciu udziału w akcji poboru krwi, która organizowana była przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy „Famad” w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Paczkowie. Personel medyczny RCKiK w Opolu pozyskał od dawców 4500 ml życiodajnego płynu. Wszystkim i każdemu z osobna serdecznie dziękujemy. Zapraszamy na następny pobór krwi, który odbędzie się 13 marca br. również w Ośrodku Kultury i Rekreacji.

Tekst: Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy „Famad”

 

 

Wersja XML