Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pierwszy kolektor kanalizacji sanitarnej odebrany!

Obecnie zakończono I etap inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków” (nr POIS.02.03.00-00-0213/16) realizowanej na terenie Gminy i Aglomeracji Paczków, w miejscowościach: Paczków i Kozielno.

Zadanie dofinansowano w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach.

Aktualnie zakończono część projektu dot. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Paczków, ul. Robotnicza oraz modernizacji oczyszczalni ścieków w Paczkowie - budowa zbiornika retencyjnego ścieków dopływających.

Na ulicy Robotniczej powstało 22 przyłączy dla budynków mieszkalnych, które mogą teraz korzystać z nowo wybudowanego kolektora kanalizacji sanitarnej, który transportuje ścieki do oczyszczalni ścieków komunalnych, która również została zmodernizowana. Łączna długość nitki sieci kanalizacji sanitarnej to 2189,13 mb. Nowy zbiornik retencyjny posiada pojemność całkowitą 700000,00 litrów (700 m3), który służy jako bufor podczas zwiększonych napływów z aglomeracji.

Wartość zadania dot. ul. Robotniczej wynosi 1.685.100,00 zł, natomiast koszt budowy zbiornika retencyjnego ścieków dopływających to 1.472.310,00 zł.

Łączny koszt przedmiotowego projektu to 12 713 703,61 zł. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 6 940 915,69 zł. Przyznana wysokość dofinansowania to 5 899 778,33 PLN. Ponadto Gmina Paczków ma podpisaną umowę o dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia pn„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, celem uzupełnienia wkładu własnego. Kwota pożyczki to 2.799.503,00 zł.

Brak opisu obrazka

 

 

 

Wersja XML