Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie dot. remontu drogi wojewódzkiej nr 382

Burmistrz Gminy Paczków zaprasza wszystkich chętnych na spotkanie, które odbędzie się w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie w dniu 23.01.2019 r. o godzinie 1400 w sprawie realizacji inwestycji związanej z remontem/przebudową drogi wojewódzkiej nr 382 od km 72+834 do km 74+451 w miejscowości Paczków. Serdecznie zapraszamy!

Wersja XML