Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rusza kwalifikacja wojskowa!

Urząd Miejski w Paczkowie informuje, że rozpoczęły się procedury kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu nyskiego.

W tym roku do kwalifikacji wojskowej zobowiązani są przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 2000 roku, a także mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej oraz kobiety urodzone w latach 1995-2000, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej.

Procedura odbędzie się w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nysie przy ul. Orkana 6  (Zespół Szkół Mechanicznych) w terminie określonym w wezwaniu - dla mężczyzn z  miasta i gminy Paczków przypada w dniach od 20 do 22 marca 2019 roku, w godzinach od 8:00 do 12:00. Natomiast kobiety urodzone w latach 1995-2000, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej mają stawić się 28 marca 2019r.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej jest zobowiązana posiadać przy sobie:

• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

• dokumentację medyczną (np. wyniki badań specjalistycznych z ostatnich 12 miesięcy) - dla Powiatowej Komisji Lekarskiej,

• aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm (bez nakrycia głowy),

• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe lub pobierane nauki,

- przypadku nie stawienia się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu - dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się w pierwotnym terminie.

W przypadku pytań informacje udzielane są pod nr tel. 603647055 lub 77 4316791 wew. 190.

Wersja XML