Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozpoczynają się wyborcze zebrania wiejskie

Od 8 do 23 lutego w sołectwach gminy Paczków odbywać się będą wyborcze zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy wsi głosować będą na nowych sołtysów i członków rady sołeckiej.

Do dokonania ważnego wyboru lub odwołania Sołtysa oraz Rady Sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa.

W przypadku braku wymaganej frekwencji, prowadzący zebranie zawiadamia o tym uczestników zebrania, zamyka zebranie w „pierwszym terminie” i ogłasza „drugi termin zebrania”. Drugi termin zebrania prowadzący zebranie może wyznaczyć po przerwie, wynoszącej pół godziny, lub w innym terminie.

Wybory Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej są powszechne, równe bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Nie można kandydować równocześnie na Sołtysa i na członka Rady Sołeckiej. Kandydatem na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może być tylko mieszkaniec stale zamieszkujący na obszarze Sołectwa. Przy ustaleniu faktu stałego zamieszkania stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Krąg osób uprawnionych do głosowania ustala się na podstawie spisu wyborców. Kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zgłaszają mieszkańcy Sołectwa uprawnieni do głosowania bezpośrednio podczas obrad Zebrania Wiejskiego.Warunkiem przyjęcia kandydatury jest wyrażona ustnie w czasie obrad Zebrania lub na piśmie, w razie jego nieobecności, zgoda kandydata.


Harmonogram wyborczych zebrań wiejskich w sołectwach gminy Paczków

 

Lp.

Sołectwo

Data zebrania

Godzina zebrania

Miejsce zebrania

Uwagi

1.

Kamienica

8.02.2019 r.

piątek

1800

Wiejski Dom Kultury

 

2.

Stary Paczków

9.02.2019 r. 
sobota

1400

Świetlica wiejska

 

3.

Frydrychów

10.02.2019 r.

niedziela

1400

Świetlica wiejska

 

4.

Ścibórz

10.02.2019 r.

niedziela

1700

Świetlica wiejska

 

5.

Trzeboszowice

15.02.2019 r.

piątek

1900

Wiejski Dom Kultury

 

6.

Wilamowa

16.02.2019 r.

sobota

1400

Świetlica OSP

 

7.

Lisie Kąty

17.02.2019 r. niedziela

1400

Świetlica wiejska

 

8.

Unikowice

17.02.2019 r. niedziela

1700

Wiejski Dom Kultury

 

9.

Kozielno

22.02.2019 r. piątek

1800

Wiejski Dom Ludowy

 

10.

Gościce

23.02.2019 r.

sobota 

1400

Świetlica środowiskowa w Szkole

 

11.

Ujeździec

24.02.2019 r.

niedziela

1400

Świetlica wiejska

 

12.

Dziewiętlice

24.02.2019 r.

niedziela

1700

Wiejski Dom Kultury

 

 

 

Wersja XML