Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie:

Poniżej przedstawiamy wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków

publicznych

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

1

Spółdzielnia Socjalna „Parasol”

Nowe miejsca reintegracji społecznej i zawodowej dla wykluczonych społecznie mieszkańców gminy Paczków

30 000 zł

Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza

w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

1

Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Promujemy zdrowy styl życia

3 000 zł

2

Caritas Diecezji Opolskiej

Świadczenia w zakresie usług higieniczno-pielęgnacyjnych na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania

14 000 zł

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

1

Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Paczków

Spotkania integracyjne - zabawy

5 000 zł

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1

Stowarzyszenie GENERACJA

XXIV Ogólnopolskie prezentacje muzyczne Terepaczków

13 000 zł

2

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dziewiętlicach

Muzyka i taniec łączy pokolenia

3 000 zł

3

Stowarzyszenie Kultury Osób Niepełnosprawnych WIĘŹ

Ulepieni – magia gliny

5 500 zł

4

Stowarzyszenie Artystyczne Miłośników Folkloru

Prowadzenie Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego „Raczyna””

5 500 zł

5

Stowarzyszenie PEGAZ

V Jubileuszowy otwarty konkurs na limeryk o Paczkowie

3 000 zł

6

Stowarzyszenie PEGAZ

Spotkanie z katem

1 000 zł

7

Ochotnicza Straż Pożarna w Gościcach

Międzypokoleniowe spotkanie strażackie

2 500 zł

8

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu

Międzypokoleniowe spotkania miłośników wędkarstwa

3 000 zł

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

1.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
Oddział Opole

Opieka nad zwierzętami
w ekosystemie Paczkowa

2 000 zł

Działalność na rzecz integracji europejskiej

oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

1.

Towarzystwo Polsko
– Francuskie w Paczkowie

Rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami Paczkowa (Polska) i (Uzes) Francja

4 000 zł

Wersja XML