Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt aktywizacji zawodowej "Nowa ścieżka integracji"

W okresie 01.09.2017 – 31.07.2019 na terenie powiatu Nyskiego jest realizowany projekt aktywizacji zawodowej „Nowa ścieżka integracji” nr projektu RPOP.08.02.00-16-0021/17, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki.

Projekt skierowany jest do 300 uczestników, 180 kobiet i 120 mężczyzn, którzy spełniają poniższe warunki:

W ramach wsparcia udzielanego w projekcie każdemu z uczestników oferujemy:

Ponadto Uczestnikom przysługuje zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia: refundacja kosztów badań lekarskich, sanepidowskich, ubezpieczenie NWW oraz pełen pakiet ubezpieczenia społecznego w okresie trwania szkolenia i stażu.

Kryteria premiowane przy procesie rekrutacji:

Wersja XML