Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Trwają prace przy centrum przesiadkowym

Od 2018 roku Gmina Paczków w partnerstwie z Gminą Grodków realizuje projekt pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków”.

Aktualnie trwają intensywne prace w obrębie przyszłego centrum przesiadkowego, którego rozkład pomieszczeń tworzyć będą:  Poczekalnia, przejście komunikacyjne, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie socjalne, toalety: męska, damska i dla niepełnosprawnych.W Centrum przesiadkowym zainstalowany będzie system ogrzewania elektrycznego, grzejnikowego.

Na ten moment z zadań projektowych wykonano ścieżki alejek parkowych wraz z małą infrastrukturą. ponadto prowadzone są pracę w parku przy ul. Staszica, gdzie wybudowana zostanie nowa fontanna, na wzór postawionej w mieście w 1967 roku, na 1000 lecie istnienia Państwa Polskiego.

Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych.

Szczegółowy zakres robót dla Paczkowa zawiera m.in.: wykonanie ścieżek pieszo-rowerowych poprzez przebudowę istniejących ciągów pieszych oraz wymianę i uzupełnienie latarni, modernizację fontanny wraz z infrastrukturą techniczną, wydzielenie miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową (parking otwarty) dla samochodów osobowych, budowa lub montaż systemowej toalety publicznej z dostępem dla osób niepełnosprawnych, budowa dworca autobusowego jako centrum przesiadkowe wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zakończenie prac planowane jest na ostatni dzień marca 2019 roku.

Brak opisu obrazka
 

 


Wersja XML