Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie dla przedsiębiorców

W imieniu Burmistrza Gminy Paczków oraz Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Nysie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców dotyczące naboru wniosków w ramach działania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych.

Spotkanie odbędzie się 19 lutego 2019 r. od godz. 11:00 do godz. 13.30 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie, ul. Rynek 1,  I piętro, pok. nr 12  - formularz zgłoszeniowy.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje na temat działania 2.1.3 "Nowe produkty i usługi w MŚP na obszarach przygranicznych", Regionalnego Programu Województwa Opolskiego.

W trakcie spotkań zostanie zaprezentowany m.in. regulamin konkursu, wniosek o dofinansowanie, kryteria oceny wniosków, koszty kwalifikowane.

Nabór wniosków planowany jest od 22 do 29 marca 2019 r.

Serdecznie zapraszamy!

 

Wersja XML