Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona główna

 • Ostrzeżenie meteorologiczne

  Brak opisu obrazka
  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydał ostrzeżenie nr 20 dla województwa opolskiego.  
  Data publikacji: 21-06-2021 16:28
 • Budynek przemysłowy na sprzedaż

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Gminy Paczków ogłosił I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Paczkowie przy ul. Staszica 16A, działka 315/2 o pow. 0,0481 ha, 317/2 o pow. 0,0121 ha.  
  Data publikacji:
 • Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

  Brak opisu obrazka
  Za nami już wszystkie gminne etapy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, do których przystąpili najlepsi uczniowie z naszej Gminy. Uczestnicy konkursów musieli wykazać się ogromną wiedzą oraz posiadanymi  umiejętnościami związanymi z danym przedmiotem.  Udział w konkursach to nie tylko szansa  na rozwijanie uzdolnień i zdobywanie wiedzy, ale także przygotowanie do dalszej nauki oraz okazja do  współzawodnictwa. Jesteśmy bardzo dumni, że uczniowie z naszej Gminy poradzili sobie z tym zadaniem celująco. Dlatego też w dniu 15 czerwca 2021 r. zostały wręczone nagrody Burmistrza Gminy Paczków dla najlepszych uczniów, którzy zajęli kolejno I, II oraz III miejsce w poszczególnych konkursach przedmiotowych. Serdecznie gratulujemy!
  Data publikacji: 16-06-2021 11:45
 • Podpisanie umowy na przebudowę drogi w Ściborzu

  Brak opisu obrazka
  W dniu 11 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Paczkowie w obecności Wicemarszałka Województwa Opolskiego Pana Antoniego Konopki, Burmistrz Gminy Paczków Pan Artur Rolka podpisał umowę na „Przebudowę drogi w Ściborzu położonej na działkach 826 i 827”.   Inwestycja będzie współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.   Roboty budowlane związane z przebudową drogi będą polegały na wzmocnieniu podbudowy dolnej, wykonaniu warstwy podbudowy górnej z asfaltu, frezowaniu istniejącej warstwy ścieralnej bitumicznej nawierzchni drogowej, wbudowaniu warstwy ścieralnej na podbudowie o odpowiednio podwyższonych parametrach technicznych z zachowaniem spadków oraz wykonaniu obustronnych poboczy jezdni. Wartość przyznanej pomocy to 119 337,00 zł, całkowita wartość zadania – 187 549,02 zł. Pozostałe środki finansowe pochodzą z budżetu Gminy Paczków.  
  Data publikacji: 16-06-2021 11:03
 • Udział 2/3 w nieruchomości na sprzedaż

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Gminy Paczków ogłosił I przetarg ustny na sprzedaż udziału wynoszącego 2/3 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Paczkowie przy ul. Jana Pawła II 1B
  Data publikacji:
 • Nieruchomość zabudowana na sprzedaż

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Gminy Paczków ogłosił II przetarg ustny nieograniczony na zbycie na własność nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gościcach.
  Data publikacji:
 • Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Gminy Paczków - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów spisowych. Więcej informacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Paczkowie.
  Data publikacji: 15-06-2021 12:39
 • Kolejne wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

  Brak opisu obrazka
  Kolejne środki rządowe trafiły do Gminy Paczków w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Środki w kwocie 400 000,00 zł zostaną przekazane cna zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego pod obiekt Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Paczkowie na działce nr 315/1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.   W imieniu swoim oraz społeczności Paczkowskiej bardzo serdecznie dziękujemy Panu Marcinowi Ociepie opolskiemu Posłowi na Sejm RP – Wiceministrowi Obrony Narodowej za pomoc i zaangażowanie w pozyskaniu środków dla małej, ale aktywnej Gminy Paczków.  
  Data publikacji: 15-06-2021 10:54
 • Otwarcie zmodernizowanego budynku remizy w OSP Gościce

  Brak opisu obrazka
  W poniedziałek, 7 czerwca 2021 roku w Gościcach dokonano symbolicznego otwarcia i poświęcenia zmodernizowanego budynku remizy strażackiej połączonego z przekazaniem wozu strażackiego. W uroczystości wzięli udział: Pan Marcin Ociepa – Wiceminister Obrony Narodowej, st. bryg. mgr inż. Arkadiusz Kuśmierski – Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, bryg. mgr inż. Paweł Gotkowski - Komendant Powiatowej PSP w Nysie, st. kpt. Remigiusz Wyleziński Dowódca z JRG PSP nr 3 w Paczkowie, mł kap. mgr inż. Mateusz Sługocki – Zastępca Dowódcy z JRG PSP nr 3 w Paczkowie,  Pan Wiesława Barabasz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie, Pan Stanisław Janik – Radny Gminy Paczków  z okręgu Gościce, Unikowice, Lisie Kąty, mieszkaniec Gościc, Pan Kazimierz Piwowar - Prezesa Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych, Pan Andrzej Kołodziej – Komendant Gminny, Prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Paczków - Józef Kuś - Presa OSP Kamienica, Robert Czadankiewicz - OSP Stary Paczków, Andrzej Rokosz -OSP Wilamowa, Wykonawcy - Pana Mieczysława Rozkocha oraz Tadeusza Rozkocha, druchny oraz druchowie  z OSP Gościce,  ksiądz Proboszcz Leszek Machulak oraz mieszkańcy Gościc. Uroczystość rozpoczęto złożeniem meldunku, podniesieniem flagi państwowej oraz odegraniem hymnu państwowego. Zaproszonych gości przywitał gospodarz Gminy - Burmistrz Gminy Paczków Pan Artur Rolka.  Następnie głos zabrał Wiceminister Obrony Narodowej Pan Marcin Ociepa, st. bryg. mgr inż. Arkadiusz Kuśmierski – Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.  Po zabraniu głosu przez przybyłych gości ks. Leszek Machulak Proboszcz Parafi pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Paczkowie poswięcił samochód strażacki oraz remizę. Następnie nastąpiło przekazanie kluczyków do wozu strażackiego przez Ministra Obrony Narodowej, Zastępcę Opolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Powiatowej PSP w Nysie. Na koniec nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi przed wejściem do budynku. Uroczystość zakończyła się zwiedzaniem nowej remizy. Budynek remizy będzie służył miejscowym strażakom przez następne dziesiątki lat.  
  Data publikacji: 07-06-2021 14:31
Wersja XML