Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona główna

 • Dodatek węglowy!

  Brak opisu obrazka
  Dodatek węglowy W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Na terenie Gminy Paczków obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie, ul. Wojska Polskiego 32 a. Komu przysługuje dodatek węglowy? Dodatek węglowy – przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe o ile są zasilane paliwami stałymi. Przez paliwa stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego. Warunek konieczny: Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Komu nie przysługuje dodatek węglowy? Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwu domowemu, które skorzystało z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jaki został przewidziany w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477), tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę. Kwota dodatku węglowego to 3000 zł- przyznawana jednorazowo. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. http://paczkow.naszops.pl/n,dodatek-weglowy Wniosek do pobrania dostępny na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy    
  Data publikacji: 18-08-2022 13:36
 • Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim.

  Brak opisu obrazka
  "Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim" W dniu 02 sierpnia 2022 r. została podpisana umowa partnerska nr IPS.4011-11-1/22 pomiędzy Gminą Paczków a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu na rzecz realizacji Projektu "Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XIV Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na terenie tego kraju Działanie 14.1 Opolskie solidarne z Ukrainą. Nazwa zadania: Mieszkania dla migrantów wojennych  z Ukrainy w gminie Paczków. W ramach zadania zostaną wyremontowane oraz doposażone 2 mieszkania dla migrantów wojennych z Ukrainy, przebywających na terenie Gminy Paczków. Mieszkania powstaną na bazie zasobów gminy i każde z nich przeznaczone będzie dla 3 osób. Zadanie zakłada także realizacje usług wspierających aktywność osób w mieszkaniach: np. praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, integracja osoby ze społecznością lokalną - zgodnie z potrzebami beneficjentów. Usługi wspierające będą realizowane, wg potrzeb przez OPS w Paczkowie. Łączny budżet to 189 917,44 zł. Wkład własny – 0,00 zł (nie będzie wnoszony do projektu- mieszkania powstaną na bazie zasobów Gminy).
  Data publikacji: 18-08-2022 10:32
 • PUP w Nysie ogłasza nabór dla pracodawców!

  Brak opisu obrazka
  PUP w Nysie ogłasza nabór dla pracodawców! Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Termin składania wniosków: od 29.08.2022r. do 02.09.2022 r. Termin rozpatrywania wniosków: do  30 dni od dnia złożenia wniosku Maksymalna kwota refundacji na 1 stanowisko pracy wynosi 30.000 zł brutto Miejsce składania wniosków: Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, ul. Słowiańska 19 w godz.: 7-15, pok. nr 5 biuro podawcze W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie.   Wnioski i regulamin: https://nysa.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzenia-miejsc-pracy/refundacja-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy
  Data publikacji: 18-08-2022 09:25
 • Podczas działań wojennych zginął nasz przyjaciel Roman Kruchowsky

  Brak opisu obrazka
  Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci, naszego przyjaciela Romana Kruchowsky, byłego Burmistrza  Miasta Tłumacz z Ukrainy, który zginął w obronie swojej ojczyzny. Ta tragiczna wiadomość wstrząsnęła nami do głębi. Ciągle trudno nam się z tym pogodzić. Roman jako Burmistrz Miasta Tłumacz  wniósł szczególny wkład w jego rozwój. Nigdy nie zapomnimy ciepłego i serdecznego człowieka. Nasza współpraca rozpoczęła się w 2016 r. a umocniliśmy ją porozumieniem partnerskim w  2019 r. Romanie zapamiętamy Cię jako bohatera, który wierzył w swój kraj i zginąłeś walcząc w  jego obronie.                                                                           Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim oraz łączymy się we wspólnej modlitwie.    
  Data publikacji: 03-08-2022 10:57
 • Przebudowa drogi wewnętrznej w Kamienicy w trakcie realizacji

  Brak opisu obrazka
  W miejscowości Kamienica trwa przebudowa drogi wewnętrznej prowadzącej z centrum wsi do boiska LZS, na długości  420 mb.  Zakres rzeczowy projektu obejmuje: roboty ziemne mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości gł. 40 cm podbudowy nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego nawierzchnia poboczy (wzmocnienie poboczy tłuczniem kamiennym) zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej rurą osłonową dwudzielną zjazdy do dróg gruntowych wykonanie zjazdów do posesji. Zgodnie z umową Wykonawca  zadania ma zakończyć prace do połowy września br. Informujemy, że Gmina Paczków na inwestycję pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na części działki nr 1536 w Kamienicy” pozyskała dofinansowanie w kwocie 400 549,22 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, będącego państwowym funduszem celowym. Całkowita wartość zadania wyniosła 512 160,58 zł.  
  Data publikacji: 03-08-2022 10:49
 • VIII Aeropiknik – Balonowy Puchar Polski za nami

  Brak opisu obrazka
  W dniach 28-30 lipca 2022 r. w Paczkowie i Kozielnie odbył się VIII Aeropiknik. Przy okazji tej cyklicznej imprezy rozegrano także Balonowy Puchar Polski. Na niebie nad miastem i okolicą po raz kolejny pojawiły się kolorowe balony.  W czwartkowy wieczór 28 lipca na stadionie miejskim w Paczkowie o godz. 19.00,  nastąpiło oficjalne otwarcie imprezy przez Burmistrza Gminy Paczków Pana Artura Rolkę, który powitał publiczność oraz gości. Do Paczkowa zjechało 16 ekip balonowych. O zwycięstwo w dniach 28 – 30 lipca walczyły najlepsze ekipy z kraju. A my dzięki temu… mogliśmy na niebie wypatrywać kolorowych, ogromnych balonów. Każdy dzień rywalizacji przyciągnął tłumy oglądających. Co prawda w sobotę pogoda nieco pokrzyżowała plany organizatorom i w efekcie dyrektor zawodów odwołał zaplanowane loty, mimo to atrakcji  nad Zalewem Paczkowskim nie brakowało. Podczas trwania imprezy na scenie wystąpiły między innymi zespoły: Long&Junior, Dj Salis & Laser Show, DJ KRIS-B, MR SEBII, DOX oraz POWER PLAY. Nie zabrakło bogato zaopatrzonych stoisk gastronomicznych i handlowych. Amatorzy sportu mogli wziąć udział w  Rajdzie Nordic Walking, dla dzieci również przewidziano szereg atrakcji w tym między innymi animacje, oraz Holi - Święto Kolorów, podczas którego dzieci obrzucały się kolorowymi proszkami. a wielobarwny pył pokrywał uczestników zabawy od stóp do głów oraz tworzył wielką barwną chmurę. Największe emocje wśród widowni wzbudziły oczywiście nocne pokazy, kiedy to czasze balonów oświetlał ogień z palników, a balony tworzyły olbrzymie lampiony a na nich laserowe show. W sobotni wieczór  wręczone zostało odznaczenie dla Pana Jarosława Wróbla współtwórcę Muzeum Gazownictwa w Paczkowie za zasługi dla Województwa Opolskiego przyznanego przez Sejmik Województwa Opolskiego na wniosek Burmistrza Gminy Paczków Pana  Artura Rolki. Odznaczenie wręczył Członek Zarządu Województwa Opolskiego Pan Antoni Konopka. Następnie głos zabrał Burmistrz Gminy Paczków gratulując wyróżnienia oraz dziękując za istotny wkład w utworzenie, rozwój i promocję Muzeum Gazownictwa w Paczkowie. Następnie  nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników zmagań Balonowego Pucharu Polski Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tej wyjątkowej i spektakularnej imprezy. Do zobaczenia za rok!
  Data publikacji: 03-08-2022 10:36
 • Paczków i Nysa pierwszymi miastami w województwie opolskim z e-hulajnogami TIER‼

  Brak opisu obrazka
  E-hulajnogi TIER, globalnego lidera mikromobilności, pojawią się na ulicach Nysy i Paczkowa, oferując zupełnie nową jakość podróżowania dla miłośników zrównoważonego transportu. Użytkownicy z Paczkowa mogą korzystać z 70 e-hulajnóg TIER, natomiast na terenie Nysy zostanie rozstawionych aż 130 e-hulajnóg. Jak w każdej innej lokalizacji, w której pojawia się operator, firma przypomina o zasadach bezpiecznej i odpowiedzialnej jazdy. Minuta jazdy e-hulajnogą TIER w Paczkowie będzie kosztować 79 groszy, natomiast opłata za odblokowanie hulajnogi wyniesie 2,70 zł.    
  Data publikacji: 29-07-2022 10:26
 • Nyskie Księstwo Jezior i Gór prosi o wypełnienie ankiety

  Brak opisu obrazka
  Szanowni Państwo, Nyskie Księstwo Jezior i Gór w związku z trwającym procesem przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju zwraca się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która pozwoli wszystkim mieszkańcom na wyrażenie opinii na temat potrzeb, problemów i trendów rozwojowych z uwzględnieniem zwłaszcza innowacyjności, cyfryzacji środowiska i klimatu oraz zmian demograficznych. Uzupełnione ankiety, podobnie jak propozycje dotyczące nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, należy przesyłać na adres e-mail: lsr@ksiestwo.nysa.pl.
  Data publikacji: 29-07-2022 10:04
 • Fotorelacja z otwarcia VIII Aeropikniku-Balonowego Pucharu Polski

  Brak opisu obrazka
  Fotorelacja z otwarcia VIII Aeropikniku-Balonowego Pucharu Polski.
  Data publikacji:
Wersja XML