Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona główna

 • Zmiany w sposobie gromadzenia i pozbywania się popiołu

  czarny.png
  Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 października 2022 r. Zakład Usług Komunalnych będzie odbierał popiół łącznie z odpadami zmieszanymi. W związku z tym prosimy o jego gromadzenie w pojemniku przeznaczonym na odpady zmieszane.  
  Data publikacji: 28-09-2022 11:06
 • Narodowe Czytanie 2022 w Dziewiętlicach

  DSC_7301.jpeg
  W Wiejskim Domu Kultury w Dziewiętlicach 26 września 2022 r.  w poniedziałkowe popołudnie odbyła się kolejna odsłona jubileuszowej edycji „Narodowego Czytania 2022”. Publiczność wysłuchała fragmentów „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Wszystkich przybyłych powitała Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dziewiętlicach i radna Małgorzata Stano. Zauważyła, że „dzisiejszy czas nastraja do pewnej refleksji, to wszystko, co wokół nas się dzieje jest powodem do pewnej zadumy i zmusza nas do pewnego przemyślenia, co możemy i co powinniśmy zrobić, co przed nami i jaka będzie przyszłość. I to właśnie tak bardzo mocno nawiązuje do tych dawnych romantycznych idei, i do tego, o czym pisali wieszcze. My dzisiaj możemy się cieszyć Wolną, Niepodległą Polską, i daj Boże, aby cały czas tak było, bo już niedaleko od nas za wschodnią granicą toczy się bój o tą wolność”. Wskazała, że idee romantyczne stanowią bardzo ważną cząstkę każdej polskiej duszy. Do wspólnego czytania z podziałem na role „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza włączyli się: Burmistrz Gminy Artur Rolka, Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Barabasz, radny Rady Miejskiej Bronisław Wiśniowski, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dziewiętlicach i radna Małgorzata Stano, nauczyciele, uczniowie, mieszkańcy sołectwa Dziewiętlice: Wanda Kozak, Justyna Ruchała, Elżbieta Cebula, Patrycja Cebula, Nikola Olejnik, Józefa Stenka, Violetta Wezner, Żaneta Trytko, Oliwia Trytko, Natalia Hajduk, Renata Wojtas. Uroczystość uświetnił występ muzyczny Zespołu „Dziewiętlicznki”. Organizatorami tegorocznej edycji „Narodowego Czytania 2022 w Dziewiętlicach” byli: Burmistrz Gminy Paczków, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dziewiętlicach, Rada Sołecka w Dziewiętlicach, Biblioteka Publiczna w Paczkowie i OKiR w Paczkowie. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację „Narodowego Czytania 2022”, i którzy przyczynili się do uświetnienia tego podniosłego wydarzenia.  
  Data publikacji: 28-09-2022 11:04
 • Wrześniowa sesja Rady Miejskiej w Paczkowie

  DSC_7276.jpeg
  W czwartek 22 września 2022 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie odbyła się sesja Rady Miejskiej, w której uczestniczyło 14 radnych. Obrady otworzył Przewodniczący Wiesław Barabasz, a następnie wybrano sekretarza – Panią Ewę Szlosek, a także zatwierdzono protokół z poprzednich sesji. Pan Burmistrz złożył wniosek o wprowadzenie do programu obrad sesji Uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, wprowadzając do wykazu przedsięwzięć dwie inwestycje w związku z tym dokonano zmiany łącznych nakładów finansowych.   - „Budowa kamienicy na działce nr 367/5 w Paczkowie przy ul. Rynek w Paczkowie z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane dla osób starszych” - całkowity koszt inwestycji 4 089 000,00 zł - „Przebudowa ulic Słonecznej i Bartosza Głowackiego w Paczkowie” - całkowity koszt inwestycji 2 921 598,52 zł. Następnie Burmistrz Gminy Paczków Pan Artur Rolka przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym, przedstawił informację o trwających i zakończonych inwestycjach na terenie Gminy Paczków. Omówił sprawy związane z realizacją budżetu, między innymi poinformował, iż zaplanowano nadpłatę kredytu z 2023 roku w kwocie 1 498 704,00 zł. Budżet został zbilansowany przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 554 828,00 zł. Zaplanowano nadwyżkę operacyjną w kwocie 187 435,17 zł. Deficyt budżetu wynosi 5 435 755,00 zł. Po sprawozdaniu uchwalono 3 uchwały, które zostały w 100 % przegłosowane przez 14 radnych. Podjęto następujące  uchwały:    - w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2021 r.,    - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych, -  w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Podczas sesji  odczytane zostały również przez Panią Halinę Kruszewską oraz Ryszarda Czykiel wyniki konkursu na Limeryk o Paczkowie organizowany przez Stowarzyszenie PEGAZ we współpracy z Biblioteką Publiczną im. Jana Brzechwy w Paczkowie oraz pod patronatem Burmistrza Gminy Paczków. I miejsce i nagrodę w wysokości 500 zł — otrzymał Artur Kozłowski (z Ząbkowice Ślaskich) za limeryk pt. „Deweloperyk”, II miejsce i nagrodę w wysokości 400 zł — otrzymała Anna Dziedzic (z Krakowa) za limeryk pt. „Złotowłosa”, III miejsce i nagrodę w wysokości 300 zł — otrzymała Grażyna Antas (z Gdyni) za limeryk pt. „Eugeniusz Mazurkiewicz”.      
  Data publikacji: 28-09-2022 10:53
 • Uwaga!!Awaria sieci wodociągowej na ul. Wrocławskiej w Paczkowie

  awaria_wody.jpeg
  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie informuje, że ze względu na poważną awarię sieci wodociągowej na ul. Wroclawskiej, planuje przerwę w dostawie wody dla odbiorców w miejscowości Paczków. Obecnie trwają prace naprawcze.  Przewidywana  przerwa w dostawie wody od godz. 23.00 do ok. 5 rano. Wszystkich odbiorców za zaistniałe utrudnienia przepraszamy!  
  Data publikacji: 27-09-2022 21:15
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

  4542_1412920142.jpeg
  Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy.  
  Data publikacji: 27-09-2022 14:41
 • Awaria sieci wodociągowej w Paczkowie!

  awaria_wody.jpeg
  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27 września 2022 r.  w Paczkowie wystąpiła awaria sieci wodociągowej. Skutkuje to wstrzymaniem dostaw wody dla odbiorców w miejscowości Paczków. Trwają prace naprawcze na ul. Armii Krajowej. Przewidywane wznowienie dostaw wody nastąpi około godz. 13.00. Wszystkich odbiorców za zaistniałe utrudnienia przepraszamy!
  Data publikacji: 27-09-2022 07:30
 • Pierwszy Piknik Rodzinny dla seniorów

  DSC_7191.jpeg
  W sobotę  17 września w Wiejskim Domu Kultury w Kamienicy odbył się pierwszy „Piknik Rodzinny” zorganizowany w ramach projektu "Rodziny paczkowskiego pogranicza" sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Społecznych NOWEFIO na lata 2021-23. Pomysł na zorganizowanie imprezy powstał dzięki Radzie Seniora wraz z grupą Skuteczni, Burmistrzowi Gminy Paczków, organizacjom pozarządowym działającymi na rzecz seniorów Gminy Paczków  oraz instytucjom kultury. Celem Pikniku było zwrócenie uwagi na osoby starsze i ich udział w życiu społeczności lokalnej. To okazja do wspólnej zabawy, aktywności oraz do integracji międzypokoleniowej. Seniorzy miło spędzili czas na wspólnej zabawie, nie zabrakło oczywiście ciepłego poczęstunku a także tańców i śpiewów piosenki biesiadnej, seniorzy brali czynny  udział w konkursach sprawnościowych. Podczas pikniku strażacy z  OSP w Kamienicy zaprezentowali sprzęt ratowniczy, przybliżając uczestnikom zasady pierwszej pomocy oraz specyfikę strażackiej służby, natomiast  członkowie Klubu HDK PCK przeprowadzili konkurs strzelniczy. Podziękowania należą się  organizatorom, strażakom, wolontariuszom,  Zespołom: Dziewiętliczanki i Ale Babki a także wszystkim pozostałym autorom tego sukcesu.  
  Data publikacji: 26-09-2022 14:30
 • Przypomnienie o wniesieniu III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022r.

  UWAGA2.jpeg
  Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że 30 września 2022 r. upływa termin wnoszenia trzeciej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Niedopełnienie w terminie opłaty skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń, chyba że przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności wniesie opłatę powiększoną o 30% tej opłaty (art.18 ust.12b w/w ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu   w trzeźwości). Opłatę w należnej wysokości i nieprzekraczalnym terminie należy wpłacać w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego w Paczkowie nr Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie 55 9588 0004 1720 0000 2000 0010.   
  Data publikacji: 23-09-2022 13:58
 • Mobilny punkt informacyjny PUP w Twoim mieście

  mobilny punkt 2022.jpeg
  Zapraszamy do mobilnego punktu w Twoim mieście. Nasz punkt będzie dostępny: 21.09.2022 r. Głuchołazy, Rynek godz.  od 10:00 do 13:00 23.09.2022 r. Korfantów, Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Rynek 10 godz. od 10:00 do 13:00 26.09.2022 r. Otmuchów, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie, ul. Sienkiewicza 4b godz. od 10:00 do 13:00 28.09.2022 r. Paczków, Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie, ul. Wojska Polskiego 27 godz. od 10:00 do 13:00 Kontakt oraz szczegóły: Tel: 77 448 99 33,  e-mail: posrednictwo@nysa.praca.gov.pl
  Data publikacji: 22-09-2022 14:21
Wersja XML