Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona główna

 • Remont drogi przy ul. Daszyńskiego

  Brak opisu obrazka
  Rozpoczną się prace przy remoncie drogi dojazdowej w Paczkowie przy ul. Daszyńskiego. Prace obejmą przygotowanie, stabilizację podłoża, uporządkowanie i wykonanie poboczy, ułożenie warstwy wiążącej, ścieralnej oraz wykonanie studzienki i odwodnienia dolnego odcinka drogi z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej. Inwestycja realizowana będzie przez firmę BUDBIS Sp. z o. o., Sp. komandytowa z Konradowej. Całkowity koszt inwestycji wynosi 44 780,00 zł. Warto podkreślić, że remont  drogi będzie służyć poprawie bezpieczeństwa oraz usprawnieniu i polepszeniu ruchu drogowego mieszkańcom i wszystkim użytkownikom dróg.
  Data publikacji: 25-09-2020 14:49
 • Remont drogi przy ul. Żeromskiego

  Brak opisu obrazka
  Rozpoczęły się prace przy remoncie i modernizacji nawierzchni drogi wewnętrznej w Paczkowie przy ul. Żeromskiego. Prace obejmą przygotowanie, stabilizację podłoża, uporządkowanie i wykonanie poboczy, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej asfaltowej. Inwestycja realizowana będzie przez firmę BUDBIS Sp. z o. o., Sp. komandytowa z Konradowej. Całkowity koszt inwestycji wynosi 118 970,00 zł  
  Data publikacji: 25-09-2020 14:44
 • Ostrzeżenie meteorologiczne

  Brak opisu obrazka
  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydał ostrzeżenie nr 76 dla województwa opolskiego.
  Data publikacji: 25-09-2020 13:59
 • Informacja do mieszkańców

  Brak opisu obrazka
  Szanowni Państwo, drodzy Mieszkańcy Gminy Paczków, Współpracownicy   W ostatnim okresie stwierdzono u mnie pozytywny wynik testu na koronawirusa.
  Data publikacji: 23-09-2020 16:13
 • Za nami kolejna edycja Europejskich Dni Dziedzictwa

  Brak opisu obrazka
  W sobotę 19 września, obchodziliśmy w naszej Gminie kolejną już 28 edycję Europejskich Dni Dziedzictwa. Głównym celem EDD jest edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz  propagowanie dialogu międzykulturowego.   Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru.   Temat tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa to Moja droga. Organizatorzy, wykorzystując motyw drogi, zapraszają do podróży po polskiej kulturze i historii, ale również zachęcają do znalezienia własnej ścieżki w poznawaniu lokalnego dziedzictwa, a także odkrywania turystycznych szlaków łączących zabytki i miejsca będące świadectwem ważnych wydarzeń historycznych.   W tym roku Gmina Paczków wspólnie z biurem TeraTour Panią Teresą Stańczyc – Bednarz oraz Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Paczkowie zorganizowała zwiedzanie Paczkowa pod hasłem „Wszystkie drogi prowadzą do Paczkowa”. Całość imprezy rozpoczęła się na rynku przy Wieży Ratuszowej, gdzie zwiedzający mogli obejrzeć wystawę Pana Zdzisława Wójcika i podziwiać wykonane przez niego rękodzieła, następnie posłuchać wypowiedzi mieszkańców na temat lokalnego dziedzictwa. Całość wydarzenia umilił występ Pani Martyny Jasińskiej solistki z Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie. Około godz. 13.00 rozpoczęło się zwiedzanie Paczkowa z przewodnikiem, każdy zwiedzający otrzymał pakiet z możliwością wejścia bezpłatnie na Wieżę Ratuszową oraz Wieżę Wrocławską.   Już za rok kolejna odsłona, na którą serdecznie zapraszamy.
  Data publikacji: 22-09-2020 08:12
 • Narodowe Czytanie w Paczkowie

  Brak opisu obrazka
  W środę, 16 września 2020 r. w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Paczkowie odbyła się już kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, które jest organizowane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 2012 roku. Akcja została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W kolejnych latach przeczytano dzieła Aleksandra Fredry, „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. W 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego i to właśnie w tym roku, nasza Gmina pierwszy raz brała udział w tej wspaniałej akcji. W kolejnych latach społeczność naszej Gminy włączała się w czytanie: w 2018 r. w związku z jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, a w 2019 r. „Nowel polskich”. W tym roku lekturą, wybraną do wspólnego czytania została: „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Słowacki napisał Balladynę jesienią 1834 roku w Genewie. W czasie kiedy Powstanie listopadowe (1830 – 1831) zakończyło się klęską. Rozpoczęły się represje rosyjskie wobec Polaków. Inteligencja polska, pisarze, politycy, artyści, szlachta i powstańcy zaczęli masowo wyjeżdżać. Ów ruch – masowe wyjazdy -  nazwano Wielką Emigracją. Wydarzenia dzieją się „za czasów bajecznych”, w okolicach jeziora Gopło. Akcja Balladyny toczy się w nieokreślonym dokładnie czasie za panowania króla Popiela III. J. Słowacki, korzystając w sposób swobodny z dorobku historycznego, pomieszał w utworze epoki i fakty, łącząc szczegóły z legend z zapisami z kronik.. Elementy komiczne mieszają się tutaj z poważnymi, czy też wręcz tragicznymi. Autor ukazał w utworze grę ludzkich uczuć, niszczącą siłę władzy, chorobliwe ambicje i moc ślepej miłości. Do wspólnego czytania w naszej Gminie z podziałem na role włączyli się przedstawiciele wszystkich organizacji senioralnych działających aktywnie na terenie Gminy czyli:  przedstawiciele Rady Seniorów, Paczkowskiego Uniwersytetu III Wieku, Paczkowskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Paczkowskiego Klubu Seniora oraz Towarzystwa „Kresowiaków”. Oraz przedstawiciele Rady Miejskiej i Członkowie Młodzieżowe Forum Samorządowego Gminy Paczków. W rolę tytułowej Balladyny wcieliła się Władysława Świrska, jej siostrę Alinę zagrała Henryka Pękala, zaś Wdowę – matkę dziewcząt odegrała Genowefa Konat. Starającym się o rękę sióstr Kirkorem został Stanisław Janik. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Barabasz był Pustelnikiem, Małgorzata Stano i Teresa Szwec  odegrały rolę Goplany, duszek Skierka to Mariola Furmanek, a duszek Chochlik to Maria Łukaszewska. Sługami były:  Stanisława Piątek, Maria Strzop, Elżbieta Mikosz. Natomiast rolę Grabca z gracją odegrał Piotr Biernat.  W rolę narratora wcieliła się Dominika Piznal i Jolanta Kalisz, która podczas tego całego czytelniczego święta, dopowiadała niektóre informacje, łącząc poszczególne fragmenty utworu w spójną całość, co pomogło wszystkim zrozumieć niezwykłą historię Balladyny. Wydarzeniu towarzyszyła scenografia nawiązująca do życia na wsi i prezentacja dotycząca życia i twórczości Juliusza Słowackiego i genezy „Balladyny”. Dodatkowo można było zobaczyć wystawę rękodzielniczych prac słuchaczy Paczkowskiego Uniwersytetu, oraz skosztować potraw przygotowanych przez Panią Elżbietę Wolską i Janinę Żak. Całość wydarzenia wzbogaciły swoim śpiewem solistki Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie: Natalia Porębska i Maja Jóźków. A poszczególne sceny poprzedzała muzyka wybrzmiewająca z akordeonu Stanisława Jasińskiego. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację „Narodowego Czytania 2020”,  lektorom za brawurowe przeczytanie utworu, a wszystkim słuchającym za miłe przyjęcie.  
  Data publikacji: 18-09-2020 14:35
 • Trwa remont dachu paczkowskiej „Dwójki”

  Brak opisu obrazka
  Przypomnijmy – Gmina Paczków pozyskała dofinansowanie w ramach partnerskiego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II” na „Termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Paczkowie”. Umowa z Wykonawcą została podpisana na początku lipca br. Firma wykona inwestycję za kwotę  698 000,00 zł. Z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na chwilę obecną wynosi prawie 440 tys. zł. Wykonawca rozpoczął realizację. Na połowie dachu ściągnięto stare pokrycie dachowe, wykonano izolację, wymieniono łaty, wzmocniono krokwie. Całość prac nadzoruje inspektor nadzoru. Planuje się zakończenie prac w IV kwartale 2020r.
  Data publikacji: 18-09-2020 08:43
 • Rozpoczęcie prac projektowych na ul. Górniczej

  Brak opisu obrazka
  Po wielu zapytaniach ofertowych  w końcu udało się wyłonić wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie modernizacji nawierzchni drogi w Paczkowie na ulicy Górniczej, położonej na działce o nr ewid. 498. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Biuro Projektowe OFFICIUM Jarosław Hołówko z Nysy na kwotę 46 700,00 zł. Realizacja powyższej inwestycji realizowana będzie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które otrzymała gmina na przeciwdziałanie COVID-19.
  Data publikacji: 18-09-2020 08:32
 • Dokumentacja projektowa na planty miejskie odebrana!

  Brak opisu obrazka
  We wrześniu 2019r. Gmina Paczków otrzymała dofinansowanie na kolejne zadanie pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na plantach miejskich w Paczkowie”. Wniosek o dofinansowanie został złożony w partnerstwie z innymi samorządami do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej. Liderem projektu „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego” jest Gmina Nysa. Gmina Paczków w ramach zadania zamierza odtworzyć historyczne nasadzenia oraz uzupełnić ubytki drzewostanu pasujących krajobrazowo i zawiązujących gatunkowo do stanu istniejącego. W celach edukacyjnych oraz zróżnicowania zasobów przyrodniczo krajobrazowych planuje się również wprowadzenie gatunków introdukowanych. Zaplanowano nasadzenie roślin prawnie chronionych. Zachowane zostaną i częściowo odtworzone wolne powierzchnie trawników. Planuje się wprowadzić średnie i niskie krzewy ozdobne, które posadzone w grupach w sposób naturalny będą tworzyć otulinę zadrzewień i tło dla klombów parkowych. Dodatkowo przeprowadzone zostaną zabiegi pielęgnacyjne. Elementem prezentowanego zadania będzie utworzenie ścieżki edukacyjnej mającej za zadanie ekspozycję gatunków roślin o znacznej bioróżnorodności florystycznej na terenie plant miejskich. Przedmiotowa trasa zostanie wyznaczona wzdłuż istniejących ciągów pieszych oraz oznaczona poprzez tablice informacyjne główne- opisujące gatunki drzew i krzewów znajdujących się na danym obszarze (alei) oraz indywidualne- przyporządkowane bezpośrednio i szczegółowo opisujące gatunek drzewa lub krzewu. W ramach, której zakłada się przebudowę ciągu na działce nr 416 (fragment plant od ul. Wrocławskiej do ul. Wojska Polskiego) w zakresie wymiany nawierzchni na kostkę granitową, zmiany geometrii, likwidacji odcinka ciągów usytuowanego wzdłuż murów obronnych, budowy schodów terenowych oraz pochylni. Uzupełnieniem działań ma być montaż elementów małej architektury – ławki, kosze na odpady i tablice informacyjne na ścieżce edukacyjnej. Całkowita wartość zadania Gminy Paczków wynosi ponad 606 tys. zł, z czego dofinansowanie ponad 504 tys. zł. W maju br. podpisano umowę z Wykonawcą, który rozpoczął realizację. Aktualnie zakończyły się prace projektowe. Uzyskano pozwolenie konserwatorskie na wycinkę, pozwolenie konserwatorskie oraz pozwolenie budowlane na prace budowlane. Natomiast w miejscu realizacji projektu zamontowano tablicę unijną informacyjną. W najbliższym czasie rozpoczną się roboty budowlane, które będą zakończone do końca br.  
  Data publikacji: 17-09-2020 14:54
Wersja XML