Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona główna

 • Gmina Paczków pozyskała środki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamienica – Etap I

  318064629_605819798114981_7673514134606895686_n.jpeg
  W dniu 2 grudnia 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Sali Orła Białego, Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka wraz ze Skarbnikiem Gminy Paczków Dariuszem Wąsiakiem podpisali umowę na wykonanie zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamienica – Etap I” wraz z montażem urządzeń na sieci wodociągowej oraz w pompowni wody uzdatnionej", na operację typu Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Całkowita wartość zadania to ponad 7 mln 800 tys. zł. Gmina Paczków otrzymała dofinansowanie w kwocie 5 mln. zł. Inwestycja będzie polegała na budowie kanalizacji sanitarnej na odcinku 4,45 km w części miejscowości Kamienica – będzie to pierwszy etap kanalizacji. W ramach zadania zakupione i zamontowane zostaną  urządzenia na sieci wodociągowej oraz w pompowni wody uzdatnianej. Celem zadania jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Kamienica. Okres realizacji projektu: 2023 – 2024.  
  Data publikacji: 02-12-2022 13:17
 • Do Gminy Paczków dotarł pierwszy transport węgla

  1669806049366.jpeg
  Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka informuje, że do Gminy Paczków dotarły pierwsze transporty węgla z Oddziału KWK ROW Ruch Jankowice, który będzie sprzedawany mieszkańcom gminy po preferencyjnej cenie w ramach umowy, którą Gmina Paczków podpisała z Polską Grupą Górniczą dwa tygodnie temu. Cena węgla dystrybuowanego przez Gminę Paczków  wynosi  2 000,00   zł za tonę. Węgiel zakupiony przez gminę jest magazynowany i będzie wydawany mieszkańcom, którzy za niego zapłacą w kasie Urzędu Miejskiego w Paczkowie, a odbiorą ze składu przy ul. Poniatowskiego 2, Paczków.         Koszt zakupu węgla nie obejmuje kosztu transportu ze składu do gospodarstwa domowego. Z osobami, które złożyły wniosek o zakup węgla po preferencyjnej cenie, będą kontaktować się telefonicznie pracownicy Urzędu Gminy Paczków, którzy przekażą niezbędne informacje. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich złożenia Wnioski o zakup węgla można nadal składać w Urzędzie Gminy Paczków, ul. Rynek 1, w godz. pracy Urzędu, poniedziałek-piątek – od  godz. 7.00 do godz. 15.00  
  Data publikacji: 30-11-2022 12:14
 • „Piękna Wieś Opolska 2022”

  IMG-20221129-WA0007.jpeg
  W związku z jubileuszem 25-lecia Programu Odnowy Wsi podczas poniedziałkowej gali w  Filharmonii Opolskiej wręczono laury najpiękniejszym wsiom 2022r. Do tegorocznej edycji konkursu „Piękna Wieś Opolska 2022” zgłosiło się 8 wsi w kategorii „Najpiękniejsza wieś”. Sołectwo Kamienica z gminy Paczków otrzymało wyróżnienie oraz nagrodę w wysokości 2 500 zł. Miejscowość Kamienica jest niezwykle urokliwa, a zarazem największa i najdłuższa wieś w Gminie Paczków. Sołectwo jest miejscem gdzie dzieje się dużo, a sama wieś przyciąga swoim urokiem. W roku 2000 Kamienica przystąpiła do programu „Odnowy Wsi”. Dzięki zadaniom oraz projektom zrealizownym w ramach tego programu przez ponad dwadzieścia lat wieś utrzymuje walory, zachowuje tradycje, a przede wszystkim dba o poprawne zagospodarowanie miejscowości. Wszystkie inicjatywy, które są wykonane w sołectwie podyktowane są chęcią działania, integracją mieszkańców, a głównie dobrem Kamienicy. O uczestnikach konkursu można powiedzieć, że są to sołectwa sukcesu, bowiem przystąpienie do samego konkursu jest wyrazem wiary w swoje siły, dumy ze zrealizowanych projektów. Sołectwu Kamienica serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.    
  Data publikacji: 30-11-2022 11:48
 • Rozpoczęto przebudowę ul. Słonecznej i Bartosza w Paczkowie

  IMG-20221129-WA0003.jpeg
  W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się prace przy przebudowie ulicy Słonecznej i Bartosza w Paczkowie.   Całkowita wartość zadania wynosi 2 921 598,52 zł, warto zaznaczyć, że Gmina Paczków otrzymała na realizację powyższej inwestycji dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości  2 375 000,00 zł. W ramach zadania wykonana zostanie nowa konstrukcja drogi, nawierzchnia bitumiczna, chodniki i zjazdy z kostki betonowej, kanalizacja deszczowa, oświetlenie. Ponadto na całej długości drogi przewidywana jest budowa kanału technologicznego. Zakończenie prac przewidziano na kwiecień 2023 r.  Za utrudnienia przepraszamy.    
  Data publikacji: 29-11-2022 09:53
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i użyczenia

  4542_1412920142.jpeg
  Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia i użyczenia
  Data publikacji:
 • Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

  Herb Paczkowa.jpeg
  Burmistrz Gminy Paczków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2023 r. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Paczkowie, Rynek 1 (pok. 10) w terminie do dnia 16 grudnia 2022 r. do godz. 12.00.  Kopertę należy opatrzyć opisem: „Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej”. Szczegółowe informacje i instrukcje składania ofert we wspomnianym otwartym konkursie ofert znaleźć można w ogłoszeniu opublikowanym na łamach internetowego Biuletyn Informacji Publicznej
  Data publikacji: 24-11-2022 14:15
 • Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

  Herb Paczkowa.jpeg
  Burmistrz Gminy Paczków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie: działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Paczkowie, Rynek 1 (pok. 10) w terminie do dnia 16 grudnia 2022 r. do godz. 15.00.  Kopertę należy opatrzyć opisem: „Oferta realizacji zadania publicznego – z dopiskiem w jakim zakresie będzie zadanie realizowane”. Szczegółowe informacje i instrukcje składania ofert we wspomnianym otwartym konkursie ofert znaleźć można w ogłoszeniu opublikowanym na łamach internetowego Biuletyn Informacji Publicznej
  Data publikacji: 24-11-2022 13:52
 • Uwaga!!Awaria sieci wodociągowej na ul. Wrocławskiej w Paczkowie

  brak_wody.jpeg
  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie informuje, że ze względu na awarię sieci wodociągowej na ul. Wrocławskiej, planuje przerwę w dostawie wody dla odbiorców w miejscowości Paczków. Przewidywana  przerwa w dostawie wody będzie od godz. 22.00 w dniu 24.11.2022 r.,  naprawa awarii potrwa około 4 godz. Wszystkich odbiorców za zaistniałe utrudnienia przepraszamy!    
  Data publikacji: 24-11-2022 09:27
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany, dzierżawy i najmu

  4542_1412920142.jpeg
  Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy i najmu:
  Data publikacji:
Wersja XML