Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona główna

 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Gminy Paczków ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Paczkowie, Rynek 1 (pok. 10) w terminie do dnia 19 marca 2021 r. do godz. 1200. Kopertę należy opatrzyć opisem „Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej”. Szczegółowe informacje i instrukcje składania ofert we wspomnianym otwartym konkursie ofert znaleźć można w ogłoszeniu opublikowanym na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.
  Data publikacji: 25-02-2021 13:25
 • Rozstrzygnięto konkurs plastyczny "Bioróżnorodność oczami małych ekologów"

  Brak opisu obrazka
  Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny „Bioróżnorodność oczami małych ekologów”, zrealizowany w ramach kampanii promocyjnej projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w Paczkowie poprzez zagospodarowanie stawu przy ul. Klonowej”, dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem Konkursu było zwiększenie wiedzy na temat ekologii i środków unijnych wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Paczków. W ramach konkursu plastycznego „Bioróżnorodność oczami małych ekologów”, w I kategorii – dzieci z klas I-III – wpłynęły 3 zgłoszenia, natomiast  w II kategorii – dzieci klas IV-VIII - 4 zgłoszenia. Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia: I kategoria - dzieci z klas I-III I miejsce – Wiktoria - klasa III. II miejsce – Hanna – klasa III. III miejsce – Aleksandra – klasa III. II kategorii – dzieci klas IV-VIII I miejsce – Hubert – klasa VI. II miejsce – Aleksandra – klasa IV. III miejsce – Lena – klasa VIII. Wyróżnienie – Amelia klasa VII. Każdy zwycięzca otrzyma nagrodę. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.
  Data publikacji: 25-02-2021 09:52
 • Działka na sprzedaż

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Gminy Paczków ogłosił I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ujeźdźcu.
  Data publikacji:
 • 79. rocznica utworzenia Armii Krajowej

  Brak opisu obrazka
  79 lat temu, na mocy rozkazu wydanego 14 lutego 1942 roku przez Naczelnego Wodza generała Władysława Sikorskiego, Związek Walki Zbrojnej przekształcony został w Armię Krajową. 14 lutego br. Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka wraz z żołnierzami z 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej oddał hołd żołnierzom Armii Krajowej, poprzez złożenie kwiatów oraz zapalając symboliczne znicze przy Pomniku Poległych Żołnierzy AK w Paczkowie przy ul. Kołłątaja. W ten sposób uczczono pamięć walczących za wolność naszego kraju oraz poległych żołnierzy AK.  
  Data publikacji: 15-02-2021 10:36
 • Podatkowe decyzje wymiarowe w doręczeniu

  Brak opisu obrazka
  Od 12 lutego br. na terenie Gminy Paczków trwa akcja doręczania mieszkańcom decyzji wymiarowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, pisma i decyzje z zakresu spraw podatkowych mogą być doręczane podatnikom za pośrednictwem pracowników organu podatkowego lub drogą pocztową. W Paczkowie do roznoszenia decyzji wymiarowych zaangażowano pracowników Urzędu Miejskiego, a w poszczególnych sołectwach naszej gminy korespondencję podatkową roznoszą także sołtysi. Wszystkie pisma zostaną dostarczone do adresatów - dzierżawców oraz właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości - najpóźniej do 28 lutego 2021 r. Warto nadmienić, że w przypadku współwłasności małżeńskiej, małżonkowie otrzymują dwa egzemplarze decyzji (po jednym dla każdego z nich), ale obowiązuje ich uiszczenie jednej kwoty podatku. Wszelkie pytania i wątpliwości w sprawie wydawanych decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości należy kierować do Wydziału Finansowo-Budżetowego Urzędu Miejskiego w Paczkowie (Rynek 1, II piętro, pok. 20) - tel. (77) 431 67 91 wew. 181.    
  Data publikacji: 15-02-2021 10:29
 • Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

  Brak opisu obrazka
  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zawiadamia o wystąpieniu w dniu 15.02.2021 r.  przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze północno-zachodniej części powiatu nyskiego wraz z miastami Paczków i Otmuchów.  
  Data publikacji: 15-02-2021 09:40
 • Ostrzeżenie meteorologiczne

  Brak opisu obrazka
  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydał ostrzeżenie nr 78 dla województwa opolskiego.
  Data publikacji: 11-02-2021 14:57
 • Informacja dot. naboru na rachmistrzów spisowych

  Brak opisu obrazka
  Decyzją Centralnego Biura Spisowego nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego 2021 został przedłużony do 16 lutego 2021 r. Zgłoś się do Urzędu Miejskiego w Paczkowie  i weź udział w rekrutacji.  Wszystkie informacje dotyczące zasad rekrutacji na rachmistrzów spisowych oraz formularz zgłoszeniowy, znajdują się na stronie internetowej: https://paczkow.bip.net.pl/?c=882
  Data publikacji: 10-02-2021 08:22
 • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

  Brak opisu obrazka
  Burmistrz Gminy Paczków ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. w zakresie:
  Data publikacji: 09-02-2021 14:33
Wersja XML