Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona główna

 • Narodowe Czytanie w Paczkowie

  DSC_7387.jpeg
  27 września 2022 r. w Paczkowie odbyła się już kolejna jedenasta edycja ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, które jest organizowane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 2012 roku. W tym roku lekturą są "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza. Z okazji Narodowego Czytania Prezydent RP Andrzej Duda tradycyjnie skierował przesłanie, zachęcając do współtworzenia akcji. – Dwieście lat temu w Wilnie zostały wydane "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza – zbiór poezji, który zapoczątkował w Polsce romantyzm. Młodzieńcze, a jednocześnie bardzo dojrzałe wiersze okazały się przełomowe i dzisiaj trudno wyobrazić sobie bez nich dalsze dzieje naszej literatury. (…) Romantyzm to istota polskości i fundament nowoczesnej tożsamości naszego narodu. To epoka zmagań z zaborcą, utrwalona w biografii Adama Mickiewicza oraz tych wszystkich polskich patriotów, uczestników tajnych stowarzyszeń i powstań, działaczy emigracyjnych i spiskowców, którzy na różne sposoby, w kraju i na obczyźnie, czynem i słowem toczyli bój o suwerenną Rzeczpospolitą – napisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda. – Wierzę, że wspólna lektura utworów naszego narodowego wieszcza na nowo ukaże fenomen polskiego romantyzmu i wzbogaci jubileuszowe obchody o ważną refleksję nad naszą kulturą i historią. Chciałbym, aby tegoroczne Narodowe Czytanie jeszcze bardziej umocniło jedność i poczucie wspólnoty Polaków na całym świecie. I żeby – jak zawsze – było dla nas wspólnym świętem czytelnictwa – dodał Prezydent. Wydarzenie prowadziła i wszystkich powitała Dyrektor Biblioteki Publicznej w Paczkowie Anna Ciszewska. Do wspólnego czytania włączyli się Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka, Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie Wiesław Barabasz, Przewodniczący, Wiceprzewodnicząca i członkinie Rady Seniora. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 3 w Paczkowie oraz przedstawiciele organizacji senioralnych działających aktywnie na terenie Gminy czyli: Paczkowskiego Uniwersytetu III Wieku, Paczkowskiego Klubu Seniora oraz Towarzystwa „Kresowiaków”. Podczas Narodowego Czytania odczytano utwory tj.: „Romantyczność”, „Świteź”, „Powrót Taty” i „Pani Twardowska”. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację „Narodowego Czytania 2022”: wszystkim czytającym, pracownikom OKiR w Paczkowie i pracownikom Biblioteki Publicznej w Paczkowie oraz wszystkim słuchającym za miłe przyjęcie. Już dziś zapraszamy na kolejne „Narodowe Czytanie”. Przyszłoroczną lekturą będzie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.                      
  Data publikacji: 03-10-2022 14:32
 • Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Paczkowie

  DSC_7449.jpeg
  W środę 28 września 2022r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie odbyła się na wniosek Burmistrza Gminy Paczków Pana Artura Rolki nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2022 r.  Przedmiotową uchwałą wprowadzono do budżetu środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych w wysokości 5 183 640,00 zł. Planuje się, że wydatki na wypłatę świadczeń  będą w kwocie 5 082 000,00 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania wyniosą 101 640,00 zł. Zaplanowano też nadwyżkę operacyjną w kwocie 187 435,17 zł.
  Data publikacji:
 • Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –Granty PPGR- wręczenie laptopów

  DSC_7367.jpeg
  W dniu 27 września 2022 roku w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie  rozpoczęło się uroczyste wręczenie przez  Burmistrza Gminy Paczków Artura Rolkę oraz Naczelnika Wydziału Oświaty Katarzynę Rolkę , laptopów dla dzieci i młodzieży z Gminy Paczków. Zakupu sprzętu dokonano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU  działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w związku z realizacją projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Gmina Paczków otrzymała kwotę dofinansowania w wysokości 277 500,00 zł za którą zakupiono 111 laptopów.  Przekazany sprzęt komputerowy pozwoli uczniom z naszej gminy na dogodną realizację obowiązku szkolnego i wyeliminowane zostaną ograniczenia w dostępie do cyfrowej edukacji.  
  Data publikacji: 03-10-2022 13:01
 • Zakończono przebudowę drogi wewnętrznej w Kamienicy

  1664539253449.jpeg
  W miejscowości Kamienica zakończyła się realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na części działki nr 1536 w Kamienicy”. Remontowany odcinek prowadził z centrum wsi do boiska LZS, na długości  420 mb.   Za realizację inwestycji odpowiedzialna była Firma Grunt i usługi drogowe - Jacek Toborek. Łączny koszt przebudowy drogi wyniósł 512 160,58 zł z czego Gmina Paczków pozyskała dofinansowanie w kwocie 400 549,22 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, będącego państwowym funduszem celowym.
  Data publikacji:
 • Zmiany w sposobie gromadzenia i pozbywania się popiołu

  czarny.png
  Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 października 2022 r. Zakład Usług Komunalnych będzie odbierał popiół łącznie z odpadami zmieszanymi. W związku z tym prosimy o jego gromadzenie w pojemniku przeznaczonym na odpady zmieszane.  
  Data publikacji: 28-09-2022 11:06
 • Narodowe Czytanie 2022 w Dziewiętlicach

  DSC_7301.jpeg
  W Wiejskim Domu Kultury w Dziewiętlicach 26 września 2022 r.  w poniedziałkowe popołudnie odbyła się kolejna odsłona jubileuszowej edycji „Narodowego Czytania 2022”. Publiczność wysłuchała fragmentów „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Wszystkich przybyłych powitała Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dziewiętlicach i radna Małgorzata Stano. Zauważyła, że „dzisiejszy czas nastraja do pewnej refleksji, to wszystko, co wokół nas się dzieje jest powodem do pewnej zadumy i zmusza nas do pewnego przemyślenia, co możemy i co powinniśmy zrobić, co przed nami i jaka będzie przyszłość. I to właśnie tak bardzo mocno nawiązuje do tych dawnych romantycznych idei, i do tego, o czym pisali wieszcze. My dzisiaj możemy się cieszyć Wolną, Niepodległą Polską, i daj Boże, aby cały czas tak było, bo już niedaleko od nas za wschodnią granicą toczy się bój o tą wolność”. Wskazała, że idee romantyczne stanowią bardzo ważną cząstkę każdej polskiej duszy. Do wspólnego czytania z podziałem na role „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza włączyli się: Burmistrz Gminy Artur Rolka, Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Barabasz, radny Rady Miejskiej Bronisław Wiśniowski, Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dziewiętlicach i radna Małgorzata Stano, nauczyciele, uczniowie, mieszkańcy sołectwa Dziewiętlice: Wanda Kozak, Justyna Ruchała, Elżbieta Cebula, Patrycja Cebula, Nikola Olejnik, Józefa Stenka, Violetta Wezner, Żaneta Trytko, Oliwia Trytko, Natalia Hajduk, Renata Wojtas. Uroczystość uświetnił występ muzyczny Zespołu „Dziewiętlicznki”. Organizatorami tegorocznej edycji „Narodowego Czytania 2022 w Dziewiętlicach” byli: Burmistrz Gminy Paczków, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dziewiętlicach, Rada Sołecka w Dziewiętlicach, Biblioteka Publiczna w Paczkowie i OKiR w Paczkowie. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację „Narodowego Czytania 2022”, i którzy przyczynili się do uświetnienia tego podniosłego wydarzenia.  
  Data publikacji: 28-09-2022 11:04
 • Wrześniowa sesja Rady Miejskiej w Paczkowie

  DSC_7276.jpeg
  W czwartek 22 września 2022 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie odbyła się sesja Rady Miejskiej, w której uczestniczyło 14 radnych. Obrady otworzył Przewodniczący Wiesław Barabasz, a następnie wybrano sekretarza – Panią Ewę Szlosek, a także zatwierdzono protokół z poprzednich sesji. Pan Burmistrz złożył wniosek o wprowadzenie do programu obrad sesji Uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, wprowadzając do wykazu przedsięwzięć dwie inwestycje w związku z tym dokonano zmiany łącznych nakładów finansowych.   - „Budowa kamienicy na działce nr 367/5 w Paczkowie przy ul. Rynek w Paczkowie z przeznaczeniem na mieszkania wspomagane dla osób starszych” - całkowity koszt inwestycji 4 089 000,00 zł - „Przebudowa ulic Słonecznej i Bartosza Głowackiego w Paczkowie” - całkowity koszt inwestycji 2 921 598,52 zł. Następnie Burmistrz Gminy Paczków Pan Artur Rolka przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym, przedstawił informację o trwających i zakończonych inwestycjach na terenie Gminy Paczków. Omówił sprawy związane z realizacją budżetu, między innymi poinformował, iż zaplanowano nadpłatę kredytu z 2023 roku w kwocie 1 498 704,00 zł. Budżet został zbilansowany przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 554 828,00 zł. Zaplanowano nadwyżkę operacyjną w kwocie 187 435,17 zł. Deficyt budżetu wynosi 5 435 755,00 zł. Po sprawozdaniu uchwalono 3 uchwały, które zostały w 100 % przegłosowane przez 14 radnych. Podjęto następujące  uchwały:    - w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2021 r.,    - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych, -  w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Podczas sesji  odczytane zostały również przez Panią Halinę Kruszewską oraz Ryszarda Czykiel wyniki konkursu na Limeryk o Paczkowie organizowany przez Stowarzyszenie PEGAZ we współpracy z Biblioteką Publiczną im. Jana Brzechwy w Paczkowie oraz pod patronatem Burmistrza Gminy Paczków. I miejsce i nagrodę w wysokości 500 zł — otrzymał Artur Kozłowski (z Ząbkowice Ślaskich) za limeryk pt. „Deweloperyk”, II miejsce i nagrodę w wysokości 400 zł — otrzymała Anna Dziedzic (z Krakowa) za limeryk pt. „Złotowłosa”, III miejsce i nagrodę w wysokości 300 zł — otrzymała Grażyna Antas (z Gdyni) za limeryk pt. „Eugeniusz Mazurkiewicz”.      
  Data publikacji: 28-09-2022 10:53
 • Uwaga!!Awaria sieci wodociągowej na ul. Wrocławskiej w Paczkowie

  awaria_wody.jpeg
  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie informuje, że ze względu na poważną awarię sieci wodociągowej na ul. Wroclawskiej, planuje przerwę w dostawie wody dla odbiorców w miejscowości Paczków. Obecnie trwają prace naprawcze.  Przewidywana  przerwa w dostawie wody od godz. 23.00 do ok. 5 rano. Wszystkich odbiorców za zaistniałe utrudnienia przepraszamy!  
  Data publikacji: 27-09-2022 21:15
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy

  4542_1412920142.jpeg
  Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy.  
  Data publikacji: 27-09-2022 14:41
Wersja XML