Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

CYKL SPOTKAŃ SZKOLENIOWO-INFORMACYJNYCH,

Oddział Regionalny KRUS w Opolu, śledząc wydarzenia i spotkania organizowane dla rolników w regionie, rozpoczął od początku ubiegłego roku intensywne starania, zmierzające do zorganizowania cyklu spotkań dla rolników, które byłyby okazją do przekazania najświeższych informacji, w jednym miejscu, przez wielu reprezentantów instytucji, organizacji i firm działających na rzecz rolników.

 

Idea spotkań w takiej formule, zainicjowana przez opolski KRUS, spotkała się z aprobatą Wicewojewody opolskiego Pani Violetty Porowskiej, która objęła swym patronatem cały cykl organizowanych spotkań z rolnikami.

Charakter spotkań wymagał podpisania Porozumienia, określającego główne cele i zakres przekazywanych informacji rolnikom. Oddział Regionalny KRUS w Opolu opracował projekt Porozumienia, który został przyjęty przez wszystkie strony umowy.  W dniu 18.12.2018 r. w siedzibie opolskiego KRUS przedstawiciele Oddziałów Regionalnych:   Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu,  Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie,  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu podpisali Porozumienie o wzajemnej współpracy przy organizacji spotkań szkoleniowo-informacyjnych dla rolników. Porozumienie zakłada współpracę długookresową, nakierowaną na wypracowanie cykliczności spotkań z rolnikami. Partnerem finansowym Porozumienia jest Grupa Azoty  S.A. 

 

Z dniem 22 stycznia 2019 r. rozpoczął się  cykl spotkań szkoleniowo-informacyjnych, realizowanych na mocy podpisanego Porozumienia. Do dnia 12.02.2019, odbyło się już pięć takich spotkań w powiatach: nyskim, kluczborskim, opolskim, strzeleckim oraz krapkowickim. Frekwencja oraz zaangażowanie słuchaczy dopisało.

 

Istotną częścią każdego spotkania była prezentacja o charakterze szkoleniowym, prowadzona przez  przedstawiciela Grupy Azoty S.A.. Konwencja spotkań, oparta na przekazywaniu najważniejszych informacji czterech reprezentantów ww. Porozumienia, tj. KRUS, ARiMR, OODR i KOWR, cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród rolników, ponieważ była okazją do przekazania najbardziej aktualnych propozycji, czy tez rozwiązań dla rolników indywidualnych.

Ważnym elementem spotkań były wystąpienia przedstawicieli KRUS, którzy propagowali zasady bezpiecznego życia i pracy w gospodarstwach rolnych, służących zmniejszeniu stopnia wypadkowości w rolnictwie oraz przekazali najważniejsze informacje dotyczące  funkcjonowania KRUS. Zebrani mogli zaopatrzyć się w materiały prewencyjne (broszury, ulotki), a także wziąć udział w pokazach środków ochrony osobistej oraz odzieży roboczej.

Przedstawiciele OODR i ARiMR przekazali bieżące informacje na temat wprowadzanych nowych przepisów w rolnictwie.

Program spotkań rozszerzono również o informacje przekazane przez przedstawicieli Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń oraz Okręgowej Inspekcji Pracy w Opolu. Idea Porozumienia została doceniona przez reprezentantów lokalnych władz samorządowych i banków spółdzielczych, które przyjęły zaproszenie do udziału spotkaniach.

 

Zainteresowanych wszelkimi wydarzeniami z regionu zapraszamy do odwiedzania strony Kalendarza Wydarzeń Prewencyjnych: https://wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl/

 

 

Opracowała:

Joanna Skuratowicz

Kierownik Samodzielnego Referatu Prewencji,

Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego

Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu
 

 

 

Wersja XML