Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Zdecydowana większość z nas używa telefonu komórkowego. Niestety nie zawsze udaje się zrealizować połączenie z innym użytkownikiem lub jakość połączenia jest niewystarczająca do przeprowadzenia rozmowy. Często zdarza się to, jeśli jesteśmy w pomieszczeniu zamkniętym i żeby zrealizować połączenie trzeba wyjść na zewnątrz budynku. Przy zawieraniu umowy z operatorem nie zawsze jesteśmy wystarczająco poinformowani o rzeczywistym zasięgu sieci komórkowej w rejonie naszego miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, a prezentowane przez operatora mapy zasięgu są jedynie teoretyczne i dotyczą jedynie zasięgu w przestrzeni otwartej. Co robić w takich sytuacjach? Niestety niektórzy z użytkowników decydują się na zainstalowanie wzmacniacza sygnału GSM (z ang. Repeater GSM). Nie jest to właściwe rozwiązanie, ponieważ używanie wzmacniaczy GSM powoduje zakłócenia w pracy innych urządzeń radiowych, w tym stacji bazowych i samych telefonów komórkowych, a przede wszystkim wywołuje negatywne skutki prawne, ponieważ jest to używanie urządzeń radiowych bez pozwolenia radiowego.

Wzmacniacz sygnału telefonii komórkowej (z and. Repeater GSM), jako urządzenie z interfejsem umożliwiającym połączenie, współpracę i wymianę informacji drogą radiową między stacją bazową a telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym, pracującym w ruchomej lub stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej może być używany wyłącznie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego posiadającego ogólnopolską rezerwację częstotliwości, wykorzystywanych do świadczenia usług za pośrednictwem stacji bazowych.

Wzmacniacz sygnału telefonii komórkowej (z ang. Repeater GSM) instalowany przez osoby fizyczne nie jest częścią publicznej sieci telekomunikacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, posiadającego ogólnopolską rezerwację częstotliwości, nie znajdują się więc w tym przypadku zastosowania przepisy rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji, a co za tym idzie: Nie jest dopuszczalne używanie takich urządzeń bez uzyskania pozwolenia radiowego.

Celem prowadzonej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej kampanii informacyjnej jest uświadomienie jak największej liczbie użytkowników o szkodliwości używania wzmacniaczy GSM (z ang. Repeater GSM) oraz ich wpływu na działanie stacji bazowych. Pozwoli to na ograniczenie liczby powodowanych zakłóceń poszczególnych, działających zgodnie z pozwoleniem, stacji bazowych telefonii komórkowej.

Zwalczanie zakłóceń w sieciach telefonii komórkowej prowadzone jest przez Prezesa UKE z urzędu. Nie bez znaczenia jest także fakt, że powodowanie zakłóceń stacji bazowych może skutkować brakiem możliwości połączenia z numerami alarmowymi (m. im. 112, 997, 998) w przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia.

Użytkownicy kupujący usługi telefonii komórkowej przy podpisywaniu umowy o świadczenie usług telefonii komórkowej powinni bardzo dokładnie zapoznać się z jej treścią i zasięgami stacji w planowanym miejscu ich użytkowania. Natomiast użytkownicy mający już telefony komórkowe i problemy z jakością połączeń powinni zgłosić ten fakt do swoich operatorów telekomunikacyjnych.

Dodatkowe informacje o szkodliwych wzmacniaczach GSM (z ang. Repeater GSM) można odnaleźć na stronie http://www.uke.gov.pl/szkodliwe_wzmacniacze_gsm

plakat.jpeg

Wersja XML