Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GDDKiA tworzy projekt przebudowy obwodnicy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła praca projektowe nad remontem drogi krajowej nr 46 dot. odcinka przebiegającego na wysokości miejscowości Kamienica od granicy województwa do zjazdu na ul. Robotniczą w kierunku Kamienicy. Czynny udział  w pracach nad projektem bierze udział Burmistrz Gminy Paczków. Planowany projekt dot. przeprojektowania trzech skrzyżowań, wykonanie nowej nawierzchni oraz ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na tym odcinku obwodnicy.

Wersja XML