Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi wojewódzkiej 382

Informujemy, że ruszają prace nad  inwestycją związaną z remontem/przebudową drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Paczków. Na koniec marca br. rozpocznie się przebudowa i budowa zjazdów publicznych i indywidualnych zjazdów oraz poboczy. Natomiast nadal trwa procedura związana z uzyskaniem wymaganych pozwoleń dot. przebudowy skrzyżowań i ciągów pieszych oraz jezdni.

Przypominamy, że projekt „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Paczków” uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Opolskiego na lata 2014-2020. Wartość zadania to ok. 8,9 mln zł. Przedmiotowa inwestycja obejmuje odcinek drogi wojewódzkiej nr 382 liczący 1,62km w miejscowości Paczków, której zarządcą jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu.  Przewidywany termin oddania do użytkowania to listopad 2019 r.

W zakres rozbudowy drogi wchodzi rozbudowa drogi na odcinku o orientacyjnej długości ok. 1,62 km, w szczególności:

- rozbiórka nawierzchni istniejącej jezdni,

-budowa nawierzchni drogi wojewódzkiej na odcinku ok. 1,62 km,

-szerokość jezdni w terenie zabudowanym 6,5 - 7,0 m, w terenie niezabudowanym 7,0 m,

- przebudowa skrzyżowań z istniejącą siecią drogową,

- przebudowa i budowa zjazdów publicznych i indywidualnych,

- budowa odcinka chodnika o szerokości ok. 1,5 - 2,0 m,

- budowa peronów autobusowych,
- budowa poboczy gruntowych o szerokości ok. 1,25 -1,50 m,

- budowa skarp z humusowaniem i obsianiem trawą,

- przebudowa lub/i budowa przydrożnych rowów odwadniających,

- przebudowa lub/i budowa przepustów pod zjazdami,

- przebudowa lub/i budowa obiektów inżynierskich (przepustów, murów oporowych itp.),

- przebudowa umocnienia dna i skarp cieku przed, za i pod przepustem,

- przebudowa lub/i zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej,

- budowa elementów bezpieczeństwa ruchu,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- przebudowa lub/i budowa oświetlenia drogowego,

- ewentualna wycinka drzew i krzewów.

Brak opisu obrazka

Wersja XML