Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie dla przedsiębiorców

Dnia 19 lutego w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami dotyczące naboru wniosków w ramach działania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych.

Na spotkaniu przedstawione zostały informacje na temat działania 2.1.3 "Nowe produkty i usługi w MŚP na obszarach przygranicznych", Regionalnego Programu Województwa Opolskiego oraz zaprezentowany został m.in. regulamin konkursu, wniosek o dofinansowanie, kryteria oceny wniosków czy koszty kwalifikowane do konkursu, do którego Nabór wniosków planowany jest od 22 do 29 marca 2019r.

W zebraniu uczestniczył Burmistrz Gminy Paczków – Artur Rolka, który otworzył forum, a całość prowadzili pracownicy Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki oraz z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Nysie.

 

 

Wersja XML