Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykorzystaj swoją szansę

Od 01.02.2019 r. firma Navigator International Sp. z o.o. rozpoczęła na terenie województwa Opolskiego realizację projektu „Wykorzystaj swoją szansę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

- Projekt skierowany jest do 72 osób (44 kobiety) w wieku od 30 roku życia. Projekt jest skierowany do osób fizycznych mieszkających w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub/i pracujących lub/i uczących się na terenie powiatów województwa opolskiego: głubczyckiego, kędzirzyńsko-kozielskiego, krapkowskiego, nyskiego, prudnickiego.

- Grupę docelową stanowią:

1) Osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz bierne zawodowo w wieku od 30 roku życia, w tym zwłaszcza:

a) kobiety,

b) osoby z niepełnosprawnościami,

c) osoby w wieku 50 lat i więcej,

d) osoby długotrwale bezrobotne,

e) osoby o niskich kwalifikacjach,

f) osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnościami do 18 roku życia,

g) migranci powrotni i imigranci.

2) Osoby pracujące w wieku od 30 roku życia:

a) zatrudnione na umowach cywilnoprawnych,

b) zatrudnione na umowach krótkoterminowych,

c) osiągające niskie dochody (tzw. ubodzy pracujący),

d) migranci powrotni i imigranci,

e) odchodzące z rolnictwa i ich rodziny.

W ramach projektu zapewniamy:

- profesjonalną kadrę szkoleniową oraz zajęcia blisko miejsca zamieszkania;

- wsparcia tj.:

 IDENTYFIKACJĘ POTRZEB DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA;

 INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE;

 GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE;

 SZKOLENIA ZAWODOWE zakończone certyfikacją zewnętrzną – bezpłatne podejście do egzaminu;

 POŚREDNICTWO PRACY;

 3 miesięczny płatny STAŻ zawodowy dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub biernych zawodowo;

- ubezpieczenie NNW i badania lekarskie przed podjęciem stażu;

- catering podczas szkoleń i grupowego poradnictwa;

- materiały szkoleniowe;

- zwrot kosztów dojazdu;

- stypendium szkoleniowe;

- stypendium stażowe;

- pomoc w znalezieniu pracy;

- zwrot kosztów opieki dla wybranych osób, które sprawują piczę nad dzieckiem/dziećmi oraz osobami zależnymi;

- wynagrodzenie dla 18 opiekunów stażystów.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY. Jest możliwość utworzenia grupy w Państwa miejscowości, jeżeli zbierze się odpowiednia liczba osób.

Rekrutacja ma charakter otwarty i potrwa do czasu zebrania się 6 grup szkoleniowych po średnio 12 osób. Okres realizacji projektu 01.02.2019r. – 31.12.2019r.

Szczegółowych informacji udzieli Zespół Projektu: nr telefonu: 514 430 964, e-mail: wykorzystajszanse@navigator-szkolenia.eu

Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej projektu, na której znajdują się dokumenty rekrutacyjne do pobrania oraz szczegółowe informacje dotyczące realizowanego projektu: https://www.navigator-szkolenia.eu/wykorzystaj-swoja-szanse/.

Wersja XML