Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoś dziecko do ubezpieczenia!

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza mieszkańców Opolszczyzny do zgłaszania dzieci do ubezpieczenia. W naszych województwie ponad 25 tysięcy dzieci jest niezgłoszonych do ubezpieczenia. Liczba ubezpieczonych stanowi jeden z kluczowych elementów branych pod uwagę przy ustalaniu wysokości podziału środków finansowych pomiędzy Centralą NFZ, a oddziałami wojewódzkimi.  Jednocześnie zaznaczamy, że zgodnie z informacją  opolskiego NFZ liczba ubezpieczonych wg stanu na dzień 31 marca 2019 r. będzie stanowiła podstawę wyliczenia środków na leczenie w następnych latach.

Przypominamy! Dziecko zgłasza do ubezpieczenia jego matka lub ojciec, lub babcia, lub dziadek, lub żona ojca lub mąż matki; dziecko przysposobione zgłasza do ubezpieczenia osoba, która je przysposobiła.

Dziecko może być zgłoszone do ubezpieczenia przez inną osobę, która prawnie sprawuje nad nim opiekę, także w ramach rodziny zastępczej.

Dziecko, które posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - zgłaszane jest do ubezpieczenia jako członek rodziny, bez ograniczenia wieku. Zachęcamy do sprawdzenia czy Wasze dzieci są zgłoszone do Waszego ubezpieczenia!

Wersja XML