Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Sołeckie 2019

Tradycyjnie sołtysi zostali wybrani na zebraniach mieszkańców wsi, które odbywały się od 8 do 24 lutego br.

Sołtysi i członkowie rady wybrani zostali w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Sołtys sprawuje w sołectwie władzę wykonawczą,
a rada pełni funkcję doradczą. Obszar oraz zakres działania sołectwa i jego organów określa statut uchwalony przez Radę Miejską.

Poniżej zamieszczamy wykaz sołtysów z terenu Gminy Paczków w kadencji 2019-2023:

Dziewiętlice          Agnieszka Mazur            

Frydrychów          Kazimierz Podgórski      

Gościce                 Mateusz Gołuszko

Kamienica             Adam Czadankiewicz    

Kozielno                Łukasz Jurek     

Lisie Kąty              Sylwia Bogdanowicz      

Stary Paczków      Wiesława Kurowska      

Ścibórz                  Katarzyna Oszywa

Trzeboszowice      Katarzyna Motyka

Ujeździec                Anna Górnik

Unikowice              Janina Żak

Wilamowa              Joanna Nykiel

W 4 podpaczkowskich wsiach nastąpiła zmiana gospodarzy, w pozostałych 8 miejscowościach obecni sołtysi pozostali na swoich stanowiskach.  Serdecznie gratulujemy wszystkim sołtysom i życzymy powodzenia w pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Wersja XML