Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS lub opiekunowi jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Termin składania wniosków od 18.03.2019 r. do 22.03.2019 r. Maksymalna wysokość dotacji o jaką można wnioskować 20.000 zł. brutto.

Wnioski będą rozpatrywane na zasadach ustalonych w regulaminie w sprawie przyznawania środków na  podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu.

 Szczegółowe informacje dotyczące przyznania środków można uzyskać pod nr tel. 774489947, lub osobiście w siedzibie PUP w Nysie ul. Słowiańska 19, II piętro pok. 20.

 Link do ogłoszenia: http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/aktualnosci_lista/idn:2944.html

Wersja XML