Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej

W środę 6 marca 2019 r.  Burmistrz Gminy Paczków Pan Artur Rolka podpisał umowę z firmą Wołowiec Leszek Zakład Inst. – Bud. ‘ISAN-BUD”, która wygrała przetarg nieograniczony na "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków”, na budowę  kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Paczków w rejonie ulic: Konopnickiej, Wyspiańskiego, Prusa, Kochanowskiego, Reymonta, Norwida.

Zgodnie z podpisaną umową Wykonawca zobowiązał się wykonać w/w inwestycję za kwotę 2 623 964,01 zł.

Planowane zadanie ma być zakończone do końca października 2019 r.

Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-29020 Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

 

 

Wersja XML