Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pan Eugeniusz Mazurkiewicz Honorowym Obywatelem Gminy Paczków

8 marca 2019 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której został nadany tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Paczków”. Wręczono go Panu Eugeniuszowi Mazurkiewiczowi, w uznaniu  za wieloletnie zaangażowanie oraz osobisty wkład w rozwój naszej gminy, w szczególności w ratowaniu lokalnych pamiątek oraz krzewieniu kultury i historii miasta i gminy Paczków.

Otwarcia sesji  dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Barabasz, który przywitał wszystkich zgromadzonych. Sesja rozpoczęła się od laudacji wygłoszonej przez Panią Bożenę Małochleb – wychowankę oraz koleżankę z pracy profesora.

„Pana profesora znam od lat licealnych, bo tak jak wielu na tej Sali, ja również jestem jego wychowanką, miałam też zaszczyt pracować przez kilkanaście lat z panem profesorem w Liceum Ogólnokształcącym. Jako uczennica i jako młody, początkujący nauczyciel zawsze mogłam liczyć na jego wsparcie i pomoc”.

Pani Bożena Małochleb przybliżyła najważniejsze momenty i osiągnięcia Pana Eugeniusza. Pan Mazurkiewicz urodził się w Siemakowcach nad Dniestrem. W 1968 r.  ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Wrocławskim, na  Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Po studiach przez kilka lat pracował w Zasadniczej Szkole Chemicznej w Złotym Stoku. Już wtedy uwielbiał piesze wędrówki po okolicy i poznawanie historii miejsc, które odwiedzał. Do Paczkowa przyjechał na stałe w 1971 roku a w 1975 r. rozpoczął pracę w Liceum Ogólnokształcącym jako nauczyciel chemii, gdzie pracował do 2002 r., kiedy to przeszedł na emeryturę. Pan Eugeniusz Mazurkiewicz jest wieloletnim działaczem i przewodnikiem PTTK, który wielokrotnie za swoją działalność był odznaczony, m.in.

- dwukrotnie srebrną Honorową Odznaką PTTK w 1984 r.

- Złotą Honorową Odznaką PTTK w 1987 r.

- Złotą Odznaką Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży w 1987 r.

- Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa Opolskiego” nadaną przez Marszałka Województwa opolskiego w 2018 r.

- Najwyższy stopień Kolarskiej Odznaki Turystycznej „Za wytrwałość” – zdobywają ją turyści - kolarze od 1980 r. (Pan Eugeniusz przejechał trzy i pół tysiąca km na rowerze dookoła Polski odwiedzając 151 miejscowości, a w sierpniu 1993 r. wybrał się w podróż rowerową do zaprzyjaźnionego miasta Einbeck w Niemczech (740 km).

Pan Eugeniusz to nie tylko znany przewodnik, ale też znawca historii, legend i wierzeń o Paczkowie okolicach, dociekliwy badacz i tropiciel prawdy o katach paczkowskich, herbach lokalnej szlachty, autor książek i opracowań, które znamy i cenimy m.in. „Paczkowski kat i złoczyńcy”, „Legendy i opowieści Paczkowskiego pogranicza”, „Famad-historia i współczesność”, „Szlachta pogranicza paczkowsko-javornickiego”.

Kolejnym punktem sesji był występ zorganizowany przez uczniów Zespołu Szkół w Paczkowie. Młodzież zaprezentowała fragmenty z książek Pana Mazurkiewicza oraz wiersze o Paczkowie.

Najważniejszym punktem sesji było podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowego obywatela Gminy Paczków”, wśród obecnych na sali 12 radnych, wszyscy zagłosowali jednogłośnie za przyjęciem uchwały. Po głosowaniu nastąpiło odsłonięcie pamiątkowego zdjęcia Eugeniusza Mazurkiewicza przez Burmistrza Gminy Paczków Artura Rolkę oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Paczkowie Wiesława Barabasza. Na ręce Pana Eugeniusza Mazurkiewicza  przekazano pamiątkowy akt nadania, statuetkę oraz kwiaty. Następnie miały miejsce przemówienia okolicznościowe wygłoszone m.in. przez Panią Wiesławę Suszycką oraz  Burmistrza Gminy Paczków Pana Artura Rolkę, który wspominał, że miał zaszczyt być uczniem Pana Profesora, że zakrzewił w nim miłość do historii lokalnej oraz pieszych wędrówek. Burmistrz przybliżył nam sylwetkę Pana Eugeniusza przeplatając ważne wydarzenia z działalności z humorystycznymi historiami, dziękując za zasługi dla naszego miasta.

Na końcu przemówił Honorowy Obywatel Gminy Paczków Pan Eugeniusz Mazurkiewicz dziękując wszystkim za uhonorowanie go tym zaszczytnym tytułem wspomniał, że w tym dniu są również urodziny naszego miasta i przedstawił jego historię.

Pragniemy wyrazić słowa uznania dla Pana Eugeniusza Mazurkiewicza, człowieka niezwykle skromnego i serdecznego, ocala od zapomnienia historię naszego regionu, poprzez swoją działalność, wpaja też kolejnym pokoleniom wartości niezmiernie ważne w życiu – szacunek do tradycji i miłości do małej ojczyzny.

Składamy z tej okazji Panu Mazurkiewiczowi najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności, zdrowia i szczęścia w życiu.

 

 

 

 

Wersja XML