Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KRUS – ogłasza dwa konkursy

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu ogłasza rozpoczęcie dwóch corocznych konkursów o zasięgu krajowym: „Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” oraz konkursu plastycznego dla dzieci pod hasłem ‘Bezpiecznie na wsi”.

Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” dla rolników skierowany jest do dużych i małych indywidualnych gospodarstw rolnych. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, ocena poziomu bezpieczeństwa gospodarstw, propagowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających poziom bezpieczeństwa pracy oraz obsługi maszyn i urządzeń rolniczych. Dodatkowo Centralna Komisja Konkursowa ocenia gospodarstwa pod kątem prezentowanych przez nich walorów estetycznych.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie w kategorii indywidualnej zapraszamy do imiennego zgłoszenia w terminie do 29 marca 2019 r. pod adresem właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Kasy Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej.

Regulamin i formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej: www.krus.gov.pl oraz we wszystkich jednostkach terenowych KRUS.

Konkurs plastyczny dla dzieci: „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach:

·I grupa wiekowa – klasy 0-III szkoły podstawowej

·II grupa wiekowa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej

Zadaniem konkursowym jest wykonanie  pracy plastycznej, w formacie A3, w dowolnej technice, na temat zapobiegania wypadkom związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym maszyn i urządzeń rolniczych.

Prace plastyczne należy przesyłać lub przekazywać do Oddziału Regionalnego lub Placówek Terenowych KRUS do dnia 29.03.2019 r. wraz z załączonym aktualnym, Formularzem zgłoszeniowym.

Szczegóły na temat konkursu można znaleźć na stronie: www.krus.gov.pl

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursach!

 

Wersja XML